Quẻ Thể Và Quẻ Dụng Là Gì? Dự Đoán Điềm Tốt Xấu Theo Quẻ Thể Dụng

0
3057

Người xưa khi đoán cát hung của quẻ có rất nhiều cách có thể kể ra như: căn cứ vào tượng quẻ, căn cứ theo lý của quẻ, dự vào sự biến đổi của hào từ của quẻ, dùng ý nghĩa lời văn hai quẻ thượng hạ hoặc căn cứ vào tình hình thực tế để đoán.

Ông Thiệu Khang Tiết đời Tống (cùng thời với Bao Công) căn cứ vào ngũ hành sinh khắc của tượng quẻ để đoán cát hung. Khi gieo quẻ kinh dịch theo thời gian, trong Mai Hoa Dịch Số bạn có thể dự đoán điềm tốt xấu qua quẻ Thể Và quẻ Dụng    

1.Quẻ Thể và quẻ Dụng là gì?

Khi bạn đã gieo được quẻ Mai Hoa và có đủ quẻ Chủ – Quẻ Hỗ – Quẻ Biến (quẻ kép này được tạo từ 6 hào). Nếu quẻ là thuần Càn hoặc thuần Khôn sẽ không có quẻ Hỗ. Ở quẻ Chủ có 1 hào động, chúng ta dựa vào hào động đó để quy định quẻ Thể và Dụng (quẻ này có 3 hào).

Hào động ở quẻ thượng (quẻ ở trên) thì quẻ thượng là quẻ Dụng và quẻ hạ (quẻ ở dưới) sẽ là quẻ Thể. Ngược lại hào động ở quẻ hạ thì quẻ hạ là quẻ Dụng và quẻ thượng là quẻ Thể. Nếu quẻ Chủ có quẻ Dụng ở trên thì với quẻ Hỗ và quẻ Biến cũng vậy.

Quẻ Thể tượng trưng cho người hỏi quẻ, quẻ Dụng tượng trưng cho sự việc cần hỏi, vì vậy nếu ngụ hành quẻ thể cùng ngũ hành hoặc khắc chế quẻ Dụng thì tốt.

Mẹo để nhớ: Hào Động ở đâu thì Dụng ở đó, còn lại là Thể. Bạn có thể xem ảnh minh họa dễ hiểu.

quẻ thể và quẻ dụng
Quẻ thể và quẻ dụng

2.Dự đoán điềm tốt xấu qua quẻ Thể và Dụng

Để đoán được tốt xấu ở phần này, bạn cần nắm vững quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc, chế hóa, suy yếu và ngũ hành của bát quái. Nếu chưa rõ bạn có thể xem bài kinh dịch căn bản cho người mới bắt đầu.

Xét ngũ hành của quẻ thể là sinh hay khắc so với quẻ dụng, lần lượt qua ba quẻ Chủ, quẻ Hỗ và quẻ Biến để đoán việc có tốt hay không. Quẻ Chủ tượng trưng cho thời gian đầu của sự việc, quẻ Hỗ là thời gian giữa và quẻ Biến là kết thúc sự việc.  

  • Quẻ thể khắc quẻ dụng thì tốt. Giống như chúng ta làm chủ, kiểm soát được sự việc hoặc thắng đối thủ. Ví dụ: Quẻ dụng là quẻ Chấn ( Mộc), quẻ thể là quẻ Càn (Kim), Kim khắc Mộc.
  • Quẻ dụng khắc quẻ thể là sự việc xấu. Ví dụ quẻ dụng là Ly (Hỏa) quẻ thể là Càn (Kim), hỏa khắc kim, dụng khắc thể. Giống như đối thủ thắng mình.
  • Quẻ thể sinh dụng là có sự hao tổn. Ví dụ quẻ dụng là quẻ khảm (thủy), quẻ thể là càn (kim), kim sinh thủy, thể sinh dụng. Giống mình bị mất năng lượng khi cho người khác.
  • Quẻ dụng sinh thể là điều mừng, có lợi. Ví dụ quẻ dụng là quẻ khôn (thổ), quẻ thể càn (kim), thổ sinh kim hay gọi là dụng sinh thể. Giống như mình được nhận năng lượng từ người khác.
  • Quẻ thể và dụng ngang hòa thì mọi việc thuận lợi. Ví dụ quẻ dụng là quẻ càn (kim), quẻ thể là quẻ đoài (kim) thì 2 ngũ hành này giống nhau, ngang hòa. Quẻ ngang hòa trong 64 quẻ có 14 quẻ đó là 8 quẻ thuần càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài và quẻ lý, quải, khiêm, bác, hằng, ích.

Quẻ thể được sinh càng nhiều thì càng tốt càng thuận lợi, khắc nhiều thì càng bị xấu, khó khăn. Ví dụ quẻ thể càn (kim), có xuất hiện quẻ khôn (thổ) hoặc cấn (thổ) trong quẻ Hỗ và Biến thì quẻ càng tốt hơn.               

  • Quẻ dụng cát biến thành hung là ban đầu tốt nhưng sau thì xấu. Nếu là quẻ dụng sinh quẻ thể hoặc quẻ thể khắc quẻ dụng ở quẻ Chủ, nhưng ở quẻ Biến quẻ dụng lại khắc quẻ thể hoặc quẻ thể sinh cho dụng, tức là lúc đầu tốt nhưng sau lại xấu.

Ví dụ: Ta thấy ở quẻ Chủ thì dụng sinh thể (thổ sinh kim), nhưng ở quẻ biến là dụng khắc thể (hỏa khắc kim) nện trước thì tốt sau thì xấu.

Quẻ Chủ:                                       Quẻ Biến

Quẻ Cấn(thổ) (động hào 4)           Quẻ Ly(hỏa)  

Quẻ Càn(kim)                                Quẻ Càn(kim)  

  • Quẻ dụng hung biến thành cát là trước xấu sau thì tốt. Tương tự nếu quẻ dụng của quẻ chủ khắc quẻ thể hoặc quẻ thể sinh xuất là xấu, nhưng ở quẻ biến lại được sinh thì thành tốt.

Quẻ dụng mạnh thì quẻ thể tất suy, quẻ thể mạnh thì dụng tất suy. Cái sinh thể mà nhiều thì tốt, cái khắc thể nhiều thì xấu, phân biệt sinh khắc để xem quẻ thể có được giúp không. Quẻ nào có thế mạnh hơn thì sẽ làm thay đổi được quẻ còn lại.     

Kibaca.net đã cập nhật thêm kiến thức vè đoán tượng quẻ thông qua ngũ hành của quẻ thể và dụng trên chuyên mục Kinh Dịch.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here