Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 061 – 072 (phần 6)

0
327

Quẻ Khổng Minh Thần Toán Phần 6 từ quẻ số 61 đến 72. Bao gồm 6 quẻ của Trạch Lôi Tuỳ và 6 quẻ của Trạch Địa Tuỵ. Nếu chưa biết cách gieo nhanh quẻ Khổng Minh Thần Toán, có thể xem tại đây. Sau đó tra quẻ không minh theo nội dùng bài viết.

QUẺ SỐ 061 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Nhất – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Kiều dĩ đoạn,
Lộ bất thông.
Đặng chu lý tiếp,
Hựu ngộ cuồng phong.

Cầu nay đã gãy khó qua sông,
Bế tắt đường đi lộ bích cùng.
Bước xuống ghe thuyền chèo lái chạy,
Nào ngờ gặp lại thổi cuồng phong.


LỜI BÀN
Cầu gãy đường kẹt, gió cản thuyền tàu, chừng ấy đã đủ cho ta thấy cái vận mạng chó mực của ta rồi. Người xin
phải quẻ này chỉ có thể tu nhân tích đức, vun trồng cây phúc, mới mong chuyển nguy ra an, hóa hung ra cát mà
thôi. Nếu mưu tính quá nhiều lòng tham không đáy, e rằng chẳng thoát khỏi tai họa.
Thơ quẻ tả cảnh và thời vận của con người hiện nay. Như người đang tính lên đường để đi tìm tương lai, lại gặp
cầu gẫy, đường sá bế tắc không, muốn đi thuyền lại bị gió to, như vậy làm sao đăng trình, không đăng trình mà
ngồi trong nhà, thì làm sao có tương lai sáng lạng!
Đó là mách cho người hay, thời vận của người chưa được hanh thông và việc cầu mưu của người khó thành
công.
Quẻ dạy: Thời vận rất tề, chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời. Con người có lúc thái, lúc dở, thì lo gì. Thủ phận mà chờ
đợi. Cầu tài, cầu mưu, còn lâu. Đánh số chưa gặp may. Số hên: 16, 6, 1, 61, 66, 11, 60, 10.


QUẺ SỐ 062 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Nhị – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Thâm đàm nguyệt,
Chiếu kính ảnh.
Nhất trường không,
An bác tín.

Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng,
Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần.
Nhưng mà những đó hư không cả,
Chẳng có tin gì đáng hạnh hân.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh, bệnh nhân thì bất thành, công danh thì lận đận, người đi thì bặt tin, kiện
cáo thì thất lợi, tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con
người, thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích.
Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa, hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không, chẳng có chút
nào thực tế, có cũng như không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu.
Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rút cuộc trở lại không không, chẳng đi đến
một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi.
Quẻ dạy: Thực tế, chớ quá mơ mộng. Tình trạng đang bế tắc, cần ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi, tính toán chẳng đi
đến đâu. Đánh số cũng bất lợi. Số hên: 26, 6, 2, 62, 22, 66, 60, 20.

QUẺ SỐ 063 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Tam – TRUNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Hồ hải ý du du,
Yên ba hạ diếu câu.
Nhược phùng long dữ thỏ,
Danh lợi nhất tề chu.

Ý tình sông biển nhởn nhơ,
Thả câu nơi sống, sững sờ lạ thay.
Nếu phùng long thỏ quả may,
Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu, ngoài ra ta cũng gặp được những người
sinh năm Tỵ, Thìn giúp đỡ đề huề. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận, và cố gắng tuân theo.
Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ, mà thả câu nói đó, thực là một việc kỳ lạ,
nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà.
Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng, nếu vượt được cũng như
chịu đựng được những gian nan đó, ắt thành đạt ý nguyện lâu nay, cuộc đời sẽ nhanh lên hương.
Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ, kỳ dị khó mà tưởng nổi. Cần rèn tài, luyện đức, thì việc càng có kết
quả tốt nữa. Biểu tượng: rồng và thỏ. Cầu mưu cầu tài đắc lợi, đánh số tốt. Số hên: 36, 6, 3, 63, 33, 66, 60, 30.

QUẺ SỐ 064 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Tứ – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Vật bất lao,
Nhân đoạn kiều.
Trùng chỉnh lý,
Mạn tâm cao.

Vật không vững chắc gì đâu,
Bây giờ đã gãy cây cầu người đi.
Hãy mau sửa lại chờ gì,
Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên.


LỜI BÀN
Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa.
Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế
mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia.
Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông, không vững chắc như cầu đã
gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích.
Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những
mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn.
Quẻ dạy: Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay.
Cầu mưu cầu tài đều dở. Đánh số bất thông. Số hên: 46, 4, 6, 64, 44, 66, 40, 60.

QUẺ SỐ 065 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Ngũ – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Nhạn nhi dị,
Xuất nhi nan.
Yêm yêm đáo tái tán,
Giao gia ý bất kham.

Muốn vào chả có khó gì,
Muốn ra mới khó, cực kỳ tốn công.
Tình lơ lửng ý đến cùng,
Càng thêm lộn xộn, càng bung ý tình.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng, con cá muốn thoát
lưới mà không được, con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Người xin
phải quẻ này thường bối rối chẳng yên, ý nghĩ như mối tơ vò vậy.
Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ,
nhưng khi làm thì khó vô cùng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi
thì khó cứu chữa đấy.
Vậy, những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phàm việc phải nắm
chắc trong tay rồi mới làm. Mới tránh được những buồn sầu về sau.
Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Chờ thời là hơn. Cầu mưu cầu lợi còn lâu.
Đánh số ít có may. Số hên: 5, 6, 65, 56, 66, 55, 50, 60.

QUẺ SỐ 066 – Trạch Lôi Tùy – Động Hào Lục – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn

Sự trì chí tốc,
Nhi thả phản phúc.
Nghi đãi tuế hàn,
Hoa tàn quả thục.

Việc chậm muốn mau nào dễ thành,
Còn nhiều phản phúc và quanh co.
Nên chờ mùa lạnh đến xem đã,
Quả chín hoa tàn mới tốt lành.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp, gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành.
Qua tới mùa đông, ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn, điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Người
xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, không nên than thở là bất như ý.
Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được.
Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm, thì muốn mưu thành đạt khó vậy.
Như trong quẻ nói rất rõ ràng, hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Đó có phải chẳng có ý chỉ
đến xuân tới, thời vận con người mới được hanh thông.
Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang, ắt việc mới có kết quả. Bây giờ thì chưa. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Muốn gấp
cũng chẳng được vào. Cầu tài, cầu mưu còn chờ đợi. Đánh số chưa mấy hạp. Số hên: 68, 86, 6, 8, 80, 60, 88,
66.

QUẺ SỐ 067 – Trạch Địa Tụy- Động Hào Nhất – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Thừa mã tiền tiên,
Sở cầu cát trinh.
Túy thời hài mỹ,
Khuyết nguyệt trùng minh.

Cỡi ngựa lên đường bước vận trình,
Cầu xin sự việc mọi điều linh.
Luôn luôn vui vẻ được sung sướng,
Trăng khuyết lại tròn chót sáng tinh.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ nên động không nên tĩnh, nên xa không nên gần, càng đi càng có lợi, đến đâu là y như là có
chuyện gặp gỡ, ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái tượng trăng khuyết lại tròn, quả thực là Đại cát.
Theo ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của người đều được hanh thông mà chẳng có gì đáng lo ngại, dầu có
nhưng gì không may, đều trở thành quá khứ rồi, từ đây về sau sẽ gặp may mắn và sung sướng đấy.
Bởi vì vận thời cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay, đang như cỡi ngựa lên đường oai phong lắm lắm.
Quẻ dạy: Thới lai phong tong đàng vương cái, như cảnh Chu Bốt đến lúc nên danh. Cầu tài, cầu mưu đạt thành.
Đánh số hạp tốt. Số hên: 76, 6, 7, 67, 77, 66, 60, 70.

QUẺ SỐ 068 – Trạch Địa Tụy – Động Hào Nhị – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Chu ly cổ độ, nguyệt ly vân,
Nhơn xuất đông quan hảo vấn tân.
Thả hướng tiền hành khứ cần trú,
Hà tu nghi lự lưỡng tam tâm.

Thuyền rời khỏi bến, trăng xa mây,
Người khỏi đông quan dễ hỏi thay.
Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở,
Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công, Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Tiến lên thì mới
có cơ duyên gặp gỡ, chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên, do dự trong quyết định tiến thoái, khiến lầm lỡ tiến
trình. Ý nói hiện nay thuyền xa bến, trăng xa mây rồi trời quang đãng đó, người ra khỏi đông quan rất dễ tìm
một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng.
Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng, như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm, vậy
người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi.
Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau, nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt
đạt sở cầu.
Quẻ dạy: Cứ tiến tới, sự ắt thành. Thời đến rồi, chớ lo, sự sự sẽ hanh thông, lo gì. Cầu tài, cầu mưu sắt đạt.
Đánh số gặp may. Số hên: 66, 88, 86, 6, 8, 68, 60, 80.

QUẺ SỐ 069 – Trạch Địa Tụy – Động Hào Tam – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Bất túc bất túc,
Nan thân tâm khúc.
Dã đường vũ quá nguyệt như cau,
Mộng đoạn cam đan my đại sầu.

Chẳng no, chẳng đủ, chẳng đầy,
Khó mà thỏa mãn lòng này được đâu.
Nữa chừng dứt mộng sanh sầu,
Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng.


LỜI BÀN
Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng, có cái lo chết chóc tang thương, có cái buồn
vợ chồng chia ly, có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội, có cái nguy gia cơ suy bại, có cái họa gia đình hiu
quạnh. Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ.
Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ, nên cái chí nguyện của người khó
mà toại lòng, và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy, và sau trận mưa trăng bị mờ.
Vậy, ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Muốn thành đạt theo ý muốn, phải cố công siêu quần
xuất chúng thì mới được.
Quẻ dạy: Thủ phận, đặt cao vọng, tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan “Tri túc thường túc, chung thân bất
nhục” cứ an phận, tự cho là đủ, thì ắt đủ, thì cuộc đời khỏi cảnh long đong, khổ nhục. Cầu tài cầu mưu còn lâu.
Đánh số dở. Số hên: 9, 6, 69, 96, 99, 66, 90, 60.

QUẺ SỐ 070 – Trạch Địa Tụy – Động Hào Tứ – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Mỹ hữu kham,
Kham hữu mỹ.
Thủy hữu chung,
Chung hữu thủy.

Đẹp hay, hay đẹp lắm thay,
Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong.
Cầu xin nhứt định thành công,
Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn
nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng.
Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt,
nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất
ý.
Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy
nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu
việc.
Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. “Hữu chí cảnh thanh” gặp thêm vận may nữa, còn
hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 70, 7, 77, 17, 27, 37.

QUẺ SỐ 071 – Trạch Địa Tụy – Động Hào Ngũ – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Hồ hải du du,
Cô chu lãng đầu.
Lai nhân vị độ,
Tàn chiều sơn lâu.

Ý tình sông biển buồn bao,
Thuyền nan một mảnh, ba đào nhấp nhô.
Người sang sông chẳng gì đưa,
Trời tàn phản chiếu, cảnh mờ núi non.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định, chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi, gió lùa tơ mảnh. Hiện tại ta còn chưa có ai
viện trợ giúp đỡ, chỉ nên ôm cột đợi thỏ, chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Người xin được quẻ
này rất nên an phận dè dặt là hơn.
Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào, người muốn sang sông mà không đò đưa. Còn mặt trời lặn núi
tây, tuy cảnh đẹp đẽ, nhưng đã tới chiều tối rồi. Nghĩa là vận thời của người, lần lần bị mất những may mắn, dù
còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời.
Vậy những cầu xin của người, hãy nên xét lại, thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm, để tránh điều không
may xảy cho bạn, vì vận trình không được may mắn lắm.
Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở, thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa, thì nguy hiểm
nào bằng. Thủ phận, chờ thời là hay. Cầu tài, cầu mưu bất lợi. Chơi đen đỏ còn dở nữa. Số hên: 70, 11, 17, 71,
77, 7.


QUẺ SỐ 072 – Trạch Địa Tụy – Động Hào Lục – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn

Thâm hộ yếu lao huynh,
Đề phòng ám lý nhân.
Hạc ngôn vô ngoại sự,
Túng hảo định tao chuân.

Nhà cửa lâu phải vững vàng,
Đề phòng nơi ám kẻ ẩn tàng.
Đừng tin vô sự mà không giữ,
Sơ ý việc làm bị dỡ dang.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ điều dữ tai họa sắp đến, nào việc quan tụng kéo tới, nào chuyện thị phi đem về. Mưu sự cũng
chẳng thành, cầu tài, giao dịch cũng chẳng xong nữa. Tất cả mọi hành động, mọi việc làm không có gì gọi là
thuận lợi cả. Ngoài ra phải đề phòng cẩn thận nhất về chuyện có kẻ ám toán mưu hại.
Xin được quẻ này, chỉ nên lui về cố thủ, chứ chớ có tiến để phải gánh chịu, nhiều điều tai họa về sau.
Ý quẻ nói: Tất cả việc mưu cầu của bạn phải tính toán rành rẽ từng tí, chớ nên sơ ý thì hỏng việc, như lời thơ
đã nhắc nhở rằng: nhà cửa phải vững vàng. Còn phải xem xét lại những nơi tối ám, đề phòng kẻ gian ẩn giấu
bên trong và luôn luôn cẩn thận giữ lấy thì mới yên.
Vậy do lời quẻ dạy trên, những sự cầu xin của bạn tiểu tâm tùng sự, dò dẫm bước tiến từng bước một. Chớ nên
vội vã sơ sót thì nguy, hỏng cả công việc.
Quẻ dạy: Phòng kẻ gian, tiểu nhân thọc gậy, phá hoại trong nhà, cũng như trong công việc. Mọi sự nên đình
đốn, tài bắt thắng thời, đời có lúc cũng lên hương, chớ không lẽ mạt hoài sao mà sợ. Cầu tài, cầu mưu còn xa
xôi. Đánh số e bị thua. Số hên: 22, 77, 70, 20, 2, 7, 27, 72.

Kibaca.net tổng hợp các bài viết tra cứu quẻ Khổng Minh tại đây:

Quẻ Khổng Minh Thần Toán từ 01 – 012 (phần 1)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 012- 024 (phần 2)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 025 – 036 (phần 3)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 037 – 048 (phần 4)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 049 – 061 (phần 5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here