Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 049 – 060 (phần 5)

0
267

Quẻ Khổng Minh Thần Toán Phần 5 từ quẻ số 49 đến 61. Bao gồm 6 quẻ của Bát Thuần Đoài và 6 quẻ của Trạch Hỏa Cách. Nếu chưa biết cách gieo nhanh quẻ Khổng Minh Thần Toán, có thể xem tại đây.

QUẺ SỐ 049 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Nhất – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Trầm trầm kha nhiên,
Bất kiến thiên tâm.
Lôi môn nhất chân,
Thẻ kiện thân khinh.

Bệnh tình quả thực trầm kha,
Đất trời u ám hơi hà khổ đau.
Chờ khi sấm sét rồi sau,
Rồi sau mới khỏi mới mau dễ lành.


LỜI BÀN
Cơ duyên chưa đến nên hoàn cảnh bi đát, nào có khác chi hoàn cảnh của con cá bị kẹt tre bị kẹt trên ruộng cạn.
Nhưng một sớm thời cơ tốt đến, cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Bói được quẻ này, ta cần nên nhẩn nại đợi thời chớ có vội vàng hấp tấp. Khi thời đã tới thì như mây gặp gió,
như rồng gặp mây bay lên trời thoát hẳn cái cảnh tù túng, khó khăn, trở ngại như trước.
Ý quẻ nói rằng: Hiện thời vận của người đang như trầm kha trời đất ám mờ chẳng gọi là may mắn. Cần phải
chờ khi sấm sét vang lên, mây gió tan mất rồi trời đất quang đãng, lúc đó mới nhẹ bước trên đường đi.
Nghĩa là những việc cầu mưu của bạn, hiện nay chưa gặp may mắn, thành đạt tức khắc. Cần chờ khi thời vận
đến thì mới nên công, toại lòng. Vậy hãy ráng sức chịu đựng chờ đợi một thời gian nữa để hoàn cảnh tương đối
dễ thở mới tính việc tương lai cao đẹp.
Quẻ dạy: Vận bạn bất thông. Ẫn nhẫn chờ thời. Dù chạy cũng chẳng đến đâu. Chờ qua cơn giông tố, ắt mọi việc
sẽ định. Đau bệnh kéo dài. Cầu tài, cầu mưu bế tắc, chơi việc đỏ đen càng bất lợi.

Số hên: 9, 4, 49, 40, 90, 99, 44, 94.

QUẺ SỐ 050 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Nhị – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Tài mã lưỡng mang mang,
Quan lộc hữu định phương.
Trư dương, ngưu khuyến,
Tự khứ chủ trương.

Tiền tài phú quý lo chi,
Về điều quan lộc có gì đáng lo.
Heo, Dê, Trâu, Chó đều cho,
Cho đi lo lấy, ấm no cuộc đời.


LỜI BÀN
Quẻ này tốt, vì nó chủ việc làm quan gặp vận hạnh thông, tài lộc vài như nước, hết sức giàu sang phú quý. Tạo
hóa an bài đã từ trước không thể khác được.


Ý quẻ nói: Việc tiền tài quan lộc vội cầu làm chi, tất cả đều có định sẵn rồi. Nghĩa là thời vận đã an bày sẵn
cuộc sống của người. Đến lúc Phúc tự lại. Chẳng cần vất vả vội cầu mà phiền lòng, tuy nhiên, câu xưa
“Tọa hưởng kỳ thành” đối với khoa học tiến bộ ngày nay hơi có vô lý, song vẫn có lý do tồn tại của nó.
Chẳng hạn như trúng số không phải sao.
Vậy việc cầu xin của người, hãy chỉ cố công cày cấy, còn phần gặt hái thu hoạch cứ để tự nhiên thì trời ắt không
phụ lòng người.
Quẻ dạy: Chớ lo, cơ trời đã tạo con đường tương lai rồi. Chờ các năm Hợi, Mùi, Sửu, Tuất là những năm vận
tốt của bạn. Cầu tài, cầu mưu đắc lợi. Tính chuyện đỏ đen hạp.

Biểu tượng: heo, chó, dê, trâu.

Số hên: 50, 5, 55, 15, 25, 35.

QUẺ SỐ 051 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Tam – THƯỜNG THƯỜNG


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Không, không, không,
Không lý đắc thành công.
Bàn Đào thiên tải thực,
Bất phạ ngũ canh phong.

Chớ tưởng không là đã không,
Chính vì cái đó mới thành công.
Bàn Đào quả trái nay mùi chín,
Nào sợ nửa đêm gió thổi bùng.

LỜI BÀN
Chứa lâu ắt phải chướng, uất lâu ắt phải bật. Căn cơ đã kiên cố thì khỏi cần phải lung lay rung chuyển. Không
mà lại chẳng không, cho nên tự nhiên phát đạt. Đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này nên biết
rằng: nhà nào tích thiện ắt có thừa phúc, do đó có thể ngồi đợi được.
Đầu hai câu của quẻ thơ nói, mới xem qua thì làm người khó hiểu. Thực vậy không làm sao mà thành công
được. Nhưng ta nếu xem qua cuốn lịch Tàu trong bài Quang Hiền văn có câu “Cao thảo chi hạ hửu la, hương
mao lư chi ốc xuất lương tướng”. Nghĩa là trong cỏ rác còn có bông lan. Nhà nghèo tạo nên tướng soái. Đó là
cho chúng ta dẫn chứng triết lý hai câu đấy.
Như thể những việc cầu xin của người, nên cố gắng không ngừng, ngày vinh quang ắt có trong đời của người
vinh hoa phú quý vậy.
Quẻ dạy: Tốt đẹp thời vận thái. Sự sự như ý toại lòng, làm chơi ăn thiệt. Cầu tài cầu mưu thành tựu. Đánh số
hạp. Số hên: 15, 51, 11, 55, 50, 10, 5, 1

QUẺ SỐ 052 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Tứ – TRUNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Sầu kiếm phóng,
Tiếu nhan khai.
Thu nguyệt quải cao đài,
Nhân tòng thiên lý lai.

Buồn bã nay đi hết mặt dài,
Nụ cười vui vẻ đón ngày mai.
Trăng thu sáng chói treo trời giữa,
Mừng rỡ người từ thiên lý lai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người ra đi sắp trở về, mưu vọng có thể thành, lại được người phò trợ, chẳng khác gì hạn lâu gặp
mưa. Thật là một triệu chứng tốt đẹp vô cùng. Quẻ này tất nhiên là quẻ đại cát.
Theo ý quẻ nói rằng: Hiện nay sầu mặt đã tan mất. Mà đã vui vẻ rồi. Và hơn nữa trăng thu giữa trời sáng sủa
mừng rỡ đón khách xa đến, nghĩa là thời vận của người sắp đến. Vận trình hanh thông để đón lấy những may
mắn đó.
Vậy việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện trong nay mai, hãy sửa soạn tiến hành đi để đón lấy những kết
quả tốt đẹp đấy.
Quẻ dạy: Hết vận dở đến vận thái rồi. Có quý nhân từ xa đến, giúp công cho bạn đắc lực. Thành công chắc
chắn. Sự sự đẹp lòng cầu tài. Cầu danh hạnh tiến. Đánh số hạp. Số hên: 2, 5, 52, 22, 55, 50, 20.

QUẺ SỐ 053 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Ngũ – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Tu trước lục,
Mạc viên vu.
Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt,
Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa,
Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu.
Hang con cóc lại thả câu,
Trên cây hết cá, xây lầu trên mây.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức.
Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào
bước dần vào gia cảnh được.
Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày
tươi sáng được.
Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu
không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút
cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả.
Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất
thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc.

Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30

QUẺ SỐ 054 – Bát Thuần Đoài – Động Hào Lục – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài

Vô tung vô tích,
Viễn cận nan mịch.
Hãn hải hành chu,
Không lao phí lực.

Không hình không bóng hỏi ai,
Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu.
Biển nay cạn, thả thuyền châu.
Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai
nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành.
Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và
thuận thao được lòng người.
Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối
sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại.
Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng
thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được,
đó có phải hao công tốn sức chăng.
Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy,
mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng.

Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.

QUẺ SỐ 055 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Nhất – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Tế vũ mông mông thần,
Giang biên lộ bất thân.
Đạo đồ âm tín viễn,
Bằng trượng tá đông phong.


Trời lại mưa phùn ướt khắp cùng,
Mé sông đường sá chẳng nào thông.
Xa xôi âm tín biệt tăm tích,
Chỉ có vậy nhờ sức gió đông.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ Được người khích lệ, gởi gắm. Tuy vậy cũng phải nhẩn nại chờ đợi. Con chim trích bị chỉ một
cành nhưng lại có hy vọng. Nếu hăm hở vội vả, mong chóng thành tựu thì chẳng những không thể đạt nguyện
mà còn thêm kẹt là khác.
Quẻ thơ nói trời mưa phùn, đường không thông và tin tức là không, đều là những cảnh không may chưa được
hanh thông. Vì vậy, những việc cầu xin của bạn chưa thể thành đạt ý muốn.
Nhưng câu chót của thơ lại dạy: Nhờ cậy sức gió đông. Phải chăng có ý dạy người hãy nên nhờ sức người ta
giúp ta để công việc cầu xin được đỡ phần nào chăng.
Quẻ dạy: Chờ tin, tin chẳng lại. Chờ công việc, việc chẳng thành. Đang bế tắc, các đường tính toán đều không
thông. Ẫn nhẫn chờ thời, chờ kẻ giúp. Sẽ có người từ phương đông đến, giúp nên công. Cầu mưu, cầu tài còn
chậm, đánh số chưa thông. Số hên: 55, 5, 50, 25, 15, 35.

QUẺ SỐ 056 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Nhị – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Bình địa khởi vân yên,
Thời hạ vị năng an.
Cao xứ hịch nhân viên.


Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng,
Bây giờ thời vận chửa nên thân.
Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo,
Mối nợ tình duyên sẽ đến anh.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời,
hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi
cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa.
Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng
gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ.
Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được
nên việc.
Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ
thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ
đen chẳng nên công. Số hên: 65, 56, 5, 6, 55, 66, 50, 60.

QUẺ SỐ 057 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Tam – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Chính trực nghi thủ,
Vọng động sinh tai.
Lợi thông danh đạt,
Diệp lạc hoa khai.

Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành,
Làm bậy nghĩ tà tai hại thân.
Hiển đạt hai điều danh với lợi,
Lá tàn hoa nở sắc mau than.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo
được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên.
Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên
phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là
khác.
Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công
việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy.
Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc
thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số
hạp.
Số hên: 7, 5, 57, 75, 70, 50, 77, 5


QUẺ SỐ 058 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Tứ – HẠ TRUNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly


Quân tử thăng, tiểu nhân trở,
Chinh chiến sinh ly khổ.
Tiền hữu cát nhân phùng,
Tín tại mã ngưu nhân tại sở,
Sự yêu danh cầu thỏa.

Quân tử khuôn phò kẻ xấu khi,
Cuộc chinh chiến khổ sầu sanh ly.
Quý nhân hội ngộ nơi trâu ngựa,
Công việc ráng lo chớ hoãn trì.


LỜI BÀN
Quẻ này cho biết: Một Dương tới che chở nhưng lại đến một lũ Ấm tới phá ngăn. Tuy trên đường đời may gặp
được người tốt nhưng vẫn phải nên tự mình xếp đặt lấy, giải quyết lấy công việc của mình, có thế mới thỏa đáng
tốt đẹp, chứ chớ nên hoàn toàn ỷ cậy vào kẻ khác. Câu thứ tư nhụ ý khuyên răng, cần phải lưu ý.
Theo ý quẻ cho biết hiện hoàn cảnh của bạn đang ở một hoàn cảnh tế nhị như hai câu đầu đã nói “quân tử phò,
mà tiểu nhân khinh khi như cuộc chinh chiến, biết bao khổ sầu sanh ly”. Nhưng mà hai câu sau lại nói “sẽ
gặp quý nhân giúp đỡ và khuyên nhủ phải cố sức chăm lo việc cầu xin”.
Do đó, việc cầu xin của bạn may hay rủi, thành hay bại đều phải do bản thân mình định đoạt phần lớn. Vậy hãy
cố gắng lên, chịu đựng những gian nan để thành đạt sở cầu.
Quẻ dạy: Cố gắng thực hành ngay, chớ chần chừ, cần nhớ quý nhân, Biểu tượng quẻ: trâu, ngựa. Cầu tài cầu
mưu sắp đạt nhưng phải nhớ quý nhân. Đánh số hạp một nữa . Số hên: 85, 58, 5, 80, 50, 88, 55.

QUẺ SỐ 059 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Ngũ – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Phân phân phục phân phân,
Hy hư độc yên môn.
Liễm my vọng đăng hỏa,
Bạn ngã tọa hoàng hôn.

Bời bời càng lại ngổn ngang,
Một mình khép cửa thở than buồn rầu.
Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu,
Người cùng cảnh tối, biết cầu với ai.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ thế đạo biển lớn, thời không phải của ta, khiến ta đành phải sống đơn độc, chỉ còn biết than thân
với bóng. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Bới thế trăm việc mưu vi đều
nên tạm thời đình chỉ.
Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối, buồn rầu vô cùng, nghĩa là
chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc, chưa được hanh thông.
Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này, mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Vì
bài thơ không được câu nào khuyến khích cả, nên người phải tự xét lấy.
Quẻ dạy: An phận. Và chờ thời, mọi việc bế tắc, dù có đông xông, tây đột cũng vô công. Cầu lợi, cầu mưu dở.
Đánh đỏ đen cũng hạp. Số hên: 9, 5, 59, 95, 99, 55, 90, 50.

QUẺ SỐ 060 – Trạch Hỏa Cách – Động Hào Lục – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Ly

Nhan sắc mỹ,
Hưu quải hoài.
Nhân tại xạ trung,
Chu hành thủy lý.

Hồng nhan mỹ, quả như tiên,
Ấu lo chi nữa, điểm ra phước lành.
Người trong xe, sắp khởi hành,
Thuyền nan một mảnh, thăng bay chạy nhanh.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh, ví thử có chạy vạy, mưu tính cao
xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi, rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì.
Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động, ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi
trong xe, còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền, hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ.
Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người, chẳng gặp gì trở ngại cả, mà nhứt định công việc trôi chảy,
thành đạt sở cầu. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm.
Bài thơ quẻ đã nói rất rõ, như hồng nhan mỹ, người trong xe, thuyền đi trong nước. Vậy còn gì đáng chê nữa.
Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính, chớ chần rồi mất dịp may, nay vận thời của người là đang
lúc đấy.
Quẻ dạy: Gấp rút tính, ắt nên công. Tuy cũng khó khăn, nhưng bạn có tài nên vượt qua hết, nó như thuyền nan
vượt sông vậy. Cầu tài, cầu mưu gấp rút, thì nên. Đánh số đắc lợi.

Số hên: 60, 6, 16, 26, 36, 46, 56.

Kibaca.net tổng hợp các bài viết tra cứu quẻ Khổng Minh tại đây:

Quẻ Khổng Minh Thần Toán từ 01 – 012 (phần 1)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 012- 024 (phần 2)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 025 – 036 (phần 3)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 037 – 048 (phần 4)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here