Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 037 – 048 (phần 4)

0
242

Kibaca.net tổng hợp 384 quẻ từ sách Khổng Minh Thần Toán được viết bởi Gia Cát Lượng Tiên Sinh. Mình chia thành 12 quẻ mỗi bài, bạn có thể xem các bài viết trước từ đường dẫn ở cuối bài viết. Tổng cộng có 32 bài để người đọc dễ tra thông tin quẻ. Nếu chưa biết cách lấy quẻ bạn có thể tham khảo cách bốc quẻ Khổng Minh qua bài viết, nếu bạn chưa xem có thể xem lại. Sau khi gieo quẻ bạn có thể tra theo tên quẻ hoặc số quẻ qua loạt bài viết này. Đây là các quẻ từ 037 đến 048 (phần 4).

QUẺ SỐ 037 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Nhất – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Vạn mã quy nguyên,
Thiên viên triều động.
Hổ phục long giáng,
Đạo cao đức trọng.

Ngựa dần chung một đường về,
Vượn hầu cùng một sơn khê huy hoàng.
Rồng hầu hổ phục tề toàn,
Tài cao đức trọng huy hoàng công danh.


LỜI BÀN
Quẻ này chỉ người quân tử, hiền nhân thì danh vọng tất nhiên phải có. Ví thử có kẻ lòng tham, lòng lang dạ thú,
dèm pha phỉ báng, thì cũng chẳng làm mai một được cái chân tài thực học của họ. Về chuồng, chầu động, chỉ là
những tỉ so sánh với núi Thái, với sao Bắc Đẩu đủ để cho mọi người phải ngưỡng mộ.
Người cầu xin được quẻ này thì may mắn vô cùng, trăm việc hanh thông, cầu tài có tài, hôn nhân được vợ
chồng, làm quan nổi tiếng. Gia đạo vui vẻ, kinh doanh thành đạt, bịnh tật mau khỏi. Tóm lại ý quẻ nói: Rồng
mây gặp hội, công danh vinh quang vậy.
Quẻ dạy: Tốt đẹp, thời vận hanh thông. Công danh tài lợi vững. Mọi việc đều thông đồng bén đọt, được tiến
chức, thăng quan. Tài lộc vào như nước. Đánh số hạp mười phân. Số hên: 7, 3, 33, 77, 37, 30, 70.

QUẺ SỐ 038 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Nhị – TRUNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Hoàng bằng báo thượng lâm,
Xuân sắc tiên minh.
Đề tiên khoái trước,
Mã thượng tốc hành trình.

Hoàng oanh đã báo tin mừng,
Xuân tươi sắc đượm tưng bừng non sông.
Bập bùng lên ngựa ruỗi dong,
Đường mây rực rỡ sự mong công thành.

LỜI BÀN
Ham vui biếng nhác, ngạo mạn đó là nguồn gốc của sự thất nghiệp. Chè chén say sưa, đó là gốc của sự thất thời.
Phàm làm việc cần phải sớm, chớ nên dùng dằng do dự. Hãy đứng ngay lên mà đi, mà mưu tính xoay sở thì mới
có lợi ít được. Người xin được quẻ này chính là đã có một cơ hội phi thăng đằng đạt, rất đáng mừng đây.
Những sự cầu xin của người, nên sớm kế hoạch tiến hành. Nay đang là hợp thời và vận đến, đừng nên chần chờ
nữa rồi mất cơ duyên dù xin về bệnh tật cũng mau đi cầu, chớ để chậm trễ thì lại nguy.
Ý quẻ dạy rằng, bất cứ cầu xin việc gì, hãy mau mà không nên chậm trễ mới nên việc.
Quẻ dạy: Thời hanh thông đến rồi. Tuy nhiên, chớ chần chờ, nên thực hành gấp đi, để trễ là hỏng. Cầu tài, cầu
danh đều đắc lợi. Cầu đánh số cũng hạp. Số hên: 8, 3, 33, 88, 80, 30, 38.

QUẺ SỐ 039 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Tam – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Đại tứ phóng linh đơn,
Cứu nhân hành vạn lý.
Đáo đầu đăng bỉ ngạn,
Độ quá nhận tiên ban.

Mở rộng con tâm bố đức lành,
Linh đơn diệu được cứu dân sanh.
Sông mê bến giác khi qua nổi,
Liệt vị thần tiên sự nghiệp thành.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ đại giác ngộ, có cái nghĩa phổ độ chúng sinh, đưa người tới bờ bên kia, còn mình thì nhập vào làng
tiên. Mình đã có lòng vị tha mưu việc cho người há rằng mình lại bị trầm luân ở dưới? Người làm việc thiện tự
tiện cho rằng có thiện báo, không mất đi đâu mà sợ.
Ý quẻ dạy: Đạo đức là tất cả, bố đức làm lành cho nhiều ắt được hạnh phúc, thọ trường vì tất cả đều hư không
ngoài cái tâm và cái đức thì tại sao người lại không gieo cái nhân tốt trong hiện tại, để hái cái quả lành về sau?
Vậy sự cầu của người nên tính mưu điều phải, và phải cố làm những điều phước đức, thì việc mưu cầu mới gặp
được quý nhân giúp đỡ mà nên sự.
Quẻ dạy: Bố đức, làm lành thì tốt mọi việc sở cầu trong tương lai, ắt có kết quả viên mãn. Cầu danh, cầu lợi
chậm, cần chờ đợi, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 9, 3, 99, 33, 39, 30, 90.

QUẺ SỐ 040 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Tứ – TRUNG HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Nhất đới thủy, bích trừng trừng,
Chu trú giang biên, nguyệt đáo thiên tâm.
Ồn bộ kỳ trung, huyền diệu bất minh,
Phi nhân ngọ kỷ, cơ tán sinh thần.

Thuyền nan một mảnh giữa dòng,
Trăng soi lồng lộng bềnh bồng đẹp thay.
Vậy mà ai lại sầu tây,
Cho ray rức dạ, cho cay thân mình.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ nhẹ tin lời người, nhu nhược quả đoán, có cái kiến thức của kẻ ngồi đáy giếng nhìn trời, làm những
việc chụp hình bắt bóng, cho nên xuýt nữa bỏ mạng. Những người xin được quẻ này há lại không lấy đấy làm
răn?
Những việc cầu xin của bạn cần phải tính toán kỹ, đừng quá vội vã mà có hại, hãy nên giữ yên những điều làm
ăn xưa nay tốt hơn.
Bởi ý quẻ cho hay rằng: Nước trong trăng sáng, thuyền ở giữa sông là một cảnh rất thơ mộng nhưng người
không chịu hiểu cái hay đẹp của nó mà lại suy tư việc khác thành ra tự mình gieo cái buồn mà thôi.
Quẻ dạy: Đang có tâm sự buồn. Vận thời chưa thông. Làm ăn chỉ vào mức thường. Quẻ khuyên tùy thời, tùy
lúc, hãy yên với cảnh hiện tại của mình. Cầu tài cầu danh chưa thông. Đánh số ít hạp. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24,
34.

QUẺ SỐ 041 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Ngũ – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Đào lý thư nghiên, xuân quan tiên lệ,
Lương thân mỹ cảnh quan tu ký.
Tùy tâm sở vãng, sự sự tương nghi,
Vô dụng đa nghi, can độc than kỳ.

Đào lý hoa khai xuân bắt màu,
Người nên nhớ cảnh đẹp trời cao.
Tùng tâm sở nguyện muôn điều lợi,
Chớ lại nghi ngờ thần thánh nào.


LỜI BÀN
Quẻ này cho biết mọi việc đều được xứng tâm toại ý nên kịp thời hành lạc. Tuy nhiên hành lạc nhưng phải tri
túc mới được. Hôm nay nhàn rảnh an vui đây nhưng ngày mai lại phải cố tâm hoạt động, độc tâm cầu đạo,
mong chờ các đấng thần linh ủng hộ, trời phật chở che. Sửa mình làm điều thiện đó là điều cần thiết trước hết.
Theo ý quẻ thơ tả hoàn cảnh hiện nay của người cầu xin rằng thời vận của người hiện như hoa ào, lý đang nở rộ,
báo hiệu ngày xuân đã về với người. Nghĩa là thời vận đã đến. Cầu mưu hay cầu việc đều nên cả. Cứ cố gắng
tiến hành ắt được định. Nhưng đừng nên hoài nghi công việc làm của mình, phải kiên chí mới nên.
Quẻ dạy: Thời gần đến kề. Chớ có nghi ngờ tùng tâm thì sở nguyện ắt thành, chớ lo. Cầu danh cầu lợi sắp đạt,
đánh số hạp. Số hên: 1, 4, 40, 10, 41, 44, 21.

QUẺ SỐ 042 – Thiên Sơn Độn – Động Hào Lục – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Cấn

Ần trung hiền, hiện trung vi.
Cá trung hữu huyền cơ.
Tham đắc thân liễu,
Trực thượng tiên the.

Mờ lại sáng, nhưng sáng lại mờ,
Trong kia đ]àng ẩn có huyền cơ.
Ai mà biết được ý tình rõ,
Lên thẳng thang tiên đã sẵn chờ.

LỜI BÀN
Huyền cơ mà không huyền, đó là cái đạo gốc ở Trung Dung. Thánh hiền Tiên Phật, ai cũng lấy đạo ở Trung
Dung làm gốc để làm những việc mà trăm ngàn đời về sau còn ngưỡng mộ. Ngoài thường nếu muốn lên cõi
tiên, mà lấy đó làm tiêu chuẩn thực cũng chẳng khó gì. Duy có điều chớ nên cho huyền cơ là u ẩn khó hiểu, khó
đạt, mà đành cam chịu lạc hậu chạy sau người.
Người xin được quẻ này, mọi việc mưu cầu đều phải tính toán suy nghĩ cho kỹ, và kế hoạch chu đáo thì mới
thành đạt về sau.
Bởi theo thơ quẻ nói hiện sự việc đang như một cảnh ánh sáng vào đó không rõ trong đó có rất nhiều bí ẩn.
Người phải tìm hiểu rõ ràng nguyên do của nó mới nên sự việc.
Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cùng cạn làm ăn chưa thông. Cầu lợi chưa đạt. Cầu danh còn chậm, có tính cách chờ
đợi. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 4, 22, 44, 42, 40, 20.

QUẺ SỐ 043 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Nhất – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Vô thượng khứ tại tiền đầu,
Hồi đầu nhất ngộ, thắng cương hải thu.
Thiên điều vạn tuyến, lộ thường tại,
Tự hảo sưu cầu.

Đừng đi tới tại nơi này,
Trở đầu tỉnh ngộ, kéo dây ngựa cương.
Biết bao trước mặt nẻo đường,
Tự mình lựa chọn, đo lường mà đi.

LỜI BÀN
Phải tùy cơ mà hành động, chớ có đợi thời. Xưa nay những nhà hiền triết giữ mình quyết không bao giờ chịu để
mình chạy vào đất chết. Họ giữ gìn cẩn thận, họ tìm đủ kế sách thoát khỏi cảnh gieo neo nguy hiểm, để sửa soạn
cho một đường lối mới tốt đẹp hơn. Đây là một điều mà họ cần tới đôi mắt tinh tường mới đạt tới được kết quả
mỹ mãn.
Ý quẻ nói: Tìm chi cho xa, tất cả đều ở nơi trước mặt. Và biết bao nẻo đường ngay trong mắt. Muốn đi đường
nào cứ chọn mà đi. Nghĩa là người muốn cầu xin điều gì hãy tìm hiểu các hoàn cảnh chung quanh mà mình từng
thấu rõ, phù hợp với phả năng điều kiện của mình chớ nên đặt vọng cao quá.
Tốt hơn hết người dựa vào cái hiện hữu mà cần tiến tới đừng thay cũ đổi mới về việc làm ăn. Còn việc đi xa
cũng không nên.
Quẻ dạy: Việc trước mắt không tìm, lại tìm ở đâu. Thời đến không lo nắm ắt sẽ bị vuột. Cầu tài, cầu danh, cẩn
thận mới hay, đánh số hạp vừa phải. Số hên: 3, 4, 33, 44, 30, 40, 43.

QUẺ SỐ 044 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Nhị – HẠ TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Tứ cố vô môn lộ,
Đào Nguyên lộ khả thông.
Tu luyện thành chính quả,
Vạn tuế thọ như tùng.

Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng,
Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông.
Muốn thành chánh quả nên tu luyện,
Vạn thọ trường sanh mới phải công.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ họa phúc không cửa, duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay
xuống mà niệm Phật, khổ tâm tu luyện, hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Người xin được quẻ này nên biết
cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy, bất tất phải trách người oán trời.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay tình cảnh của người, đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu, các
ngã đường đi đều bị bế tắc, không ngõ nào đi nữa. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi
(Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả, mới có thể sống dai.
Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ đặt cao vọng
quá là hơn.
Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu, thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Nên an phận thủ thừa là
hay. Cầu tài, cầu danh vừa phải, chậm. Đánh số hạp chút ít thôi. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34.

QUẺ SỐ 045 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Tam – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Bất dụng mạng, bất dụng hoang,
Tự hữu túc túc hương.
Minh cô ưởng chung địa,
Tam bảo hiện môn tường.

Đừng mê vội chớ hoang mang,
Tự nhiên lại có xóm làng nghỉ ngơi.
Tiếng chuông vang dội chỗ nơi,
Thấy đường tam bửu, tuyệt vời binh thanh.

LỜI BÀN
Hành động bất cứ một việc gì cần phải hết sức thực tế, chớ nên kiêu hãnh làm liều, có thế thì mới có thể an tâm
lập nghiệp.
Ý quẻ thơ nói rằng: “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất lai cưỡng cầu”. Nghĩa là vội vàng làm chi, tất cả của cải
ngoài thân mình của ta, số phận ắt phải có, nếu không dù tính toán mưu kế đến đâu cũng là số không. Cho nên
hay hơn là cầu khẩn Thần Phật, tu tâm dưỡng tánh, như hai câu sau của quẻ thơ đã chỉ ra.
Như vậy, những việc cầu xin của người cứ tiến hành, nhưng phải cho công việc từ từ. Chớ nên quá vội và
cưỡng cầu mà hỏng, nhứt là việc cầu mưu hãy theo đường đứng đắn, đừng tính chuyện tà đạo.
Quẻ dạy: Thời sắp đến nơi, chớ vội mà chi. Thời chưa đến thì bôn ba mấy cũng chẳng ra gì, Đời sắp lên hương
lo gì. Chỗ bôn chôn sắp đến huy hoàng, sán lạng. Cầu tài, cầu danh sắp đạt thành, đánh số gặp may. Số hên: 54,
4, 5, 55, 44, 50, 40, 45.

QUẺ SỐ 046 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Tứ – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Bôn ba nhất thế,
Tống thị hư phù.
Vô thường nhất đáo vạn sự hưu,
Gấp tảo hồi đầu.

Cả đời vất vả thân người,
Điều là lận đận cuộc đời hư không.
Một khi mọi việc đến cùng,
Mau hồi đầu chớ nên mong những gì.

LỜI BÀN
Nhất âm nhất trác phải chăng do tiền định? Vì con cháu mà phải làm thân trâu ngựa, thì chi bằng trồng cây phúc
được quả phúc, mong làm đẹp cho hậu thế mai sau. Người xin được quẻ này phải nên mau mau tỉnh ngộ.
Người cầu xin được quẻ này, hãy đề phòng cẩn thận, chớ nên sơ ý mới có thể tránh được những điều không hay
đưa đến.
Bởi vì trong những lời của quẻ, nói rất rõ ràng, không câu nào may mắn tốt đẹp cả, mọi sự cầu xin nên phải dè
dặt thận trọng và dò dẫm từng bước, đừng nên vội vã có hại.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn và yên phận thủ thường. Đề phòng mọi người xung quanh và chớ tính chuyện trái đạo, trái
lòng, ắt bị nhân quả xấu. Cuộc đời chưa ra gì nên chờ thời cơ. Cầu tài, cầu danh đều chậm. Tính chuyện đen đỏ
dở. Số hên: 6, 4, 44, 66, 46, 40.

QUẺ SỐ 047 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Ngũ – TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Chân, chân, chân, nhân bất thức,
Chân, chân, chân, thần hữu linh.
Quy tông phản bản,
Phương thị nguyên tinh.

Thiệt thiệt thiệt, người chẳng biết mình,
Chân chân chân, quả có Thần Linh.
Huy hoàng nguồn gốc trở về cội,
Vậy mới xứng là nguyên khí tinh?


LỜI BÀN
Ngay thực là một đức tốt. Người dù chẳng biết trời đã biết cho, cho nên ở đời, phải chuộng lòng chân thành. Chỉ
cần có một ý niệm lòng chân thành mà quỷ thần ở chốn u minh cũng đã chứng giám cho mình, chẳng có gì đáng
ngại.
Người xin được quẻ này cần phải chỉ trích phê bình mong thanh toán hết những điều gian dối, lừa lọc để tìm sự
thật, lấy chân lý. Nhất thiết chớ có dối lừa, bịp người, bởi vì dối người tức là dối mình, bịp đời tức là bịp mình
vậy.
Quẻ nói: Thiệt mà người không hiểu, nên Thần Linh đó phải quy tông hoàn bồn, thì mới là nguyên tinh, nghĩa
là những việc cầu mưu của người, đã nằm trúng trọng tâm của sự việc, nhưng người chưa tìm được.
Một phương pháp để đi đến kết quả. Vì sự việc hơi quá phức tạp. Như vậy, những việc cầu xin của người nên
tùy cơ ứng biến, theo yêu cầu của hoàn cảnh thì sẽ thành đạt ý muốn, và ngược lại sẽ làm cho người hao công
phí sức. Như câu thứ nhứt của quẻ nói thiệt mà người không hiểu tức là hư không.
Quẻ dạy: Cần suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động. Cố gắng mới nên công. Và làm việc có phương pháp. Cầu
tài cầu mưu chầm chậm một chút. Đánh số cần chín chắn. Số hên: 74, 47, 77, 44, 7, 4, 40.

QUẺ SỐ 048 – Thiên Địa Bỉ – Động Hào Lục – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Tấu tận thiên thai,
Phong sương lịch biến.
Bất như vấn nhân tam thiên,
Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến.

Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu,
Thấm cùng sương gió hết nơi cầu.
Thì người thăm hỏi ba ngày đã,
Tự thấy lần lần đuôi với đầu.


LỜI BÀN
Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả, chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi.
Bởi vì rằng thời vận không tới, cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Người xin được quẻ này
nên minh tâm kiếm tánh, an bần lạc đạo, chớ có ngược lại lòng trời ý người.
Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và
bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành.
Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến
hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may.
Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Tuy nhiên chớ chán nản, chậm một
chút mới thành sự, khi đã có kẻ giúp đỡ, tính toán giùm. Cầu tài, cầu mưu chưa đến. Đánh số không mấy hạp.
Số hên: 8, 4, 48, 84, 44, 88, 40, 80.

Kiabaca.net tổng hợp các bài viết tra cứu quẻ Khổng Minh tại đây:

Quẻ Khổng Minh Thần Toán từ 01 – 012 (phần 1)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 012- 024 (phần 2)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 025 – 036 (phần 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here