Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 025 – 036 (phần 3)

0
357

Kibaca.net tổng hợp 384 quẻ từ sách Khổng Minh Thần Toán được viết bởi Gia Cát Lượng Tiên Sinh. Mình chia thành 12 quẻ mỗi bài, bạn có thể xem các bài viết trước từ đường dẫn ở cuối bài viết. Tổng cộng có 32 bài để người đọc dễ tra thông tin quẻ. Nếu chưa biết cách lấy quẻ bạn có thể tham khảo cách bốc quẻ Khổng Minh qua bài viết, nếu bạn chưa xem có thể xem lại. Sau khi gieo quẻ bạn có thể tra theo tên quẻ hoặc số quẻ qua loạt bài viết này. Đây là các quẻ từ 025 đến 036 (phần 3).

Mẹo: Thứ tự từng hào sẽ động theo từ dưới lên trên từ hào 1 (hào nhất) đến hào 6 (hào lục).

QUẺ SỐ 025 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Nhất | HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Kiến bất kiến,
Dã phòng nhân hội diện.
Ngộ bất ngộ,
Đao đê vô bằng cứ.

Hư không, vô ích, vô tăm,
Giả chân, chân giả chớ lầm mà nguy.
Phòng người trở mặt thị phi,
Không bằng, không chứng làm gì mà mong.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ mệnh kiệt thời xui, bị bọn tiểu nhân giỡn mặt. Mất vật thì khó tìm. Lục giáp thì thiếu an lành. Ta
nên ăn ở mực thước, hành động hợp lý để may ra khỏi vạ.
Quẻ này không được may gì, mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Tốt hơn là phải
giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến.
Bởi quẻ ý có cho hay như trên, nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy
gấp gáp tiến hành thì hỏng.
Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Dù cố gắng đến mấy, cũng khó
mong, vì có kẻ phản bội, thọc gậy. Phòng thị phi quan sự. Cầu tài cầu danh còn xa vời, tính toán đỏ đen càng
không hạp. Số hên: 5, 2, 55, 22, 25.

QUẺ SỐ 026 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Nhị- TRUNG HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Nhất phiên đài lý nhất phiên xuân,
Thùy thức đương sơ khí tượng tan.
Lâm hạ thủy biên tầm hoạt kê,
Kiến sơ lỉu lỉu xứng tâm tình.

Cây tươi là một lần xuân,
Nhưng ai biết được nghĩa xuân là gì?
Sanh nhai rừng núi đặng chi,
Bao giờ thấy rõ việc thì mới hay.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ tiến chẳng bằng lui, hành chẳng bằng tàng, giàu chẳng bằng nghèo, đạt chẳng bằng cùng bất cứ lúc
nào, bất cứ nơi nào, nếu ta giữ được thái độ điềm đạm thì tức là giữ được tư cách của ta và hạnh phúc của ta.
Ngư tiều nong pho, đây là những lối sống có thể giúp ta an cư. Phú quý tôn nghiêm, ngày nay đâu có còn so
sánh được với ngày xưa.
Ý quẻ nói rằng: Tình đời thường hay thay đổi. Chẳng ai đoán biết trước sự may rủi của nó. Nhưng một khi trông
thấy sự thực rõ ràng rồi thì lúc đó mới tỉnh ngộ. Vậy thì cầu xin của người, đừng tin nơi người mà hãy tin nơi ta.
Tất cả sự việc mưu cầu, nên thận trọng.
Quẻ dạy: Vừa phải, tin nơi lòng ta và tài ta là hơn. Mọi sự sở cầu đều chậm chạp, chưa ra gì cả. E rằng còn nên
công, cần chờ thời vận là tốt. Bôn ba chẳng lợi gì. Cầu danh cầu tài không lợi. Còn hơi xa vời. Tính việc may
rủi khó có may mắn. Số hên: 66, 26, 22, 6, 2.


QUẺ SỐ 027 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Tam – TRUNG HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Mạc quái ngã kiên thác,
Tâm tính tự thành kha.
Thiên tịch bất thông tâm,
Chân nhân khước bát ma.

Ầy ơi đừng tưởng ta lầm,
Hiểm sâu gian ác, tại tâm ngược trời.
Ở ăn hiền đức một đời,
Người tiên nào sợ chuyện thời tà ma.


LỜI BÀN
Kẻ trí ôm ngọc châu ở trong lòng, người thành đạt giữ trúc tại bên sườn. Không bị chịu cái ngu của kẻ khác,
không bị mê lầm cái mê muội của kẻ khác, thấy lầm lẩn của đời nên không thể nhầm lẩn, chỉ có người chân
nhân mới có những điều chân thực, Người xin được quẻ này chính nhờ đó mà tự quyết được đời sống của mình
khiến được an lành. Nếu theo ý kẻ khác thì dữ, không lành đâu.
Người xin được quẻ này, hãy nên suy tính đường chính, đừng nên mộng tưởng những điều giàu sang bất nghĩa
thì mới được an lành và khỏi bị ma quỷ cám dỗ trong đời.
Ý quẻ dạy: Nên ăn ở hiền lành đạo đức ắt sẽ thọ, sẽ sung sướng mà không sợ đến sự trả vay nhân quả thảm
khốc ở ngày mai vậy.
Lời quẻ dạy: Nên giữ đạo làm người là tốt. Gieo nhân tốt, gặp quả tốt. Gieo gió thì gặt bão. Đó là định luật bất
biến của tạo hóa. Cho nên mới có câu “họa phúc vô môn tự do nhân tự triện”. Quẻ không xấu, không tốt lắm.
Cầu danh cầu tài chưa đạt, đánh số khó nên công.

Số hên: 7, 2, 77, 22, 70, 20.

QUẺ SỐ 028 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Tứ – THƯỢNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn


Lộc mã giao trì,
Nam nhi đắc chí thì.
Hành trình tảo biện,
Vinh quy lạc kỳ di.


Ngựa kia đang trẩy thôi đường,
Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành.
Lên đường mau, mộng bình sanh,
Hồi hương áo gấm công thành nên danh.


LỜI BÀN
Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết
thời cơ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là
quan trọng.
Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh, thi cử. Nếu cầu về kinh doanh, gia đạo,
hôn nhân v.v cũng đều được xứng ý, không gì đáng ngại.
Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương
với cảnh vàng son, hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi.
Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Cầu được ước thấy. Vạn sự đều
thông, cầu danh, cầu lợi đều thông suốt. Đánh số càng hạp. Số hên: 8, 2, 88, 22, 80, 20.

QUẺ SỐ 029 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Ngũ – THƯỢNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Liễu khước tâm đầu sự,
Tam sinh túc hữu duyên.
Hương văn thập lý quế,
Di bộ nhập thiên biên.

Đáy lòng sự việc đã làm xong,
Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng.
Mười dặm quế thơm tràn nở rộ,
Bước vào trời nọ chẳng hao công.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người, cho nên khi đặc thân lên cõi trên, cõi trời mây cao rộng khiến hương
thơm bay đi xa hàng mười dặm, phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của
chính mình. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa, mong đáp lại lòng trời.
Ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Nhứt là cầu xin về hôn
nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.
Cầu xin về những việc như công danh, gia đạo, kinh doanh, tiền tài, bịnh tật, đều gặp được may mắn và yên
lành. Chẳng có gì lo ngại.


Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông, tốt đẹp vô cùng. Vạn sự như ý sở cầu. Mọi sự hanh thông. Thuận chèo mát
mái. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Đánh số thuận lợi. Số hên: 22, 99, 2, 9, 29, 90, 20. Biểu tượng: Bản quế.

QUẺ SỐ 030 – Thiên Phong Cấu – Động Hào Lục – HẠ TRUNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Lục hoàng các bạch liểu đầu,
Tất cánh thành hà tế.
Bất như xu thử tinh thần,
Do hảo mãi ta chân khí.

Hoạn lộ công danh có nghĩa gì?
Bạc đầu gối mỏi còn nên chi!
Hư không rút cuộc hư không cả,
Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi!


LỜI BÀN
Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh, chớ tham lam tìm đường phải trái, chớ liều
lỉnh vọng tưởng. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta, bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của
ta. Người quân tử bói được quẻ này, có thể cầu phúc, kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ.
Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão, đầu đã bạc và khí sắc tàn phai, ngày dương oai, điệu võ không
còn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già.
Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận, chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính, làm điều phước lành,
thì mới yên thân hơn.
Quẻ dạy: An phận thủ thường. Tài ba không có, thời vận cũng không, hay hơn hết nên thủ thường, để tìm hai
chữ bình an là tốt hơn hết. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Cầu tài, cầu danh trầm trệ, đánh đỏ đen
khó trúng. Số hên: 3, 30, 33, 23.

QUẺ SỐ 031 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Nhất – TRUNG TRUNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm

Ly biệt gian, tuy bất dị.
Bạn đồng hành, di bất trệ.
Tảo tảo khởi trình,
Miển tha thất ý.

Khi xa nhau, chẳng dễ gì,
Lúc cùng đi, chẳng ngại khi đăng trình.
Cứ đi cho vạn ý tình,
Sớm hôm cho trọn nghĩa mình thì thôi.


LỜI BÀN
Quẻ này cho biết cuộc mưu vi tuy lúc đầu chẳng khỏi trở trệ, nhưng lâu sau vẫn được thuận lợi. Rất nên tùy cơ
phán đoán mà hành động, chớ có dùng dằng do dự mà lở việc, khiến luôn tuổi già nua, ngồi than thân thở phận.
Ý quẻ dạy rằng: Việc cầu xin của người, bỏ chẳng mà làm thì khó. Vậy cứ cố gắng ráng sức tiến tới đi, để khỏi
băn khoăn còn thành công hay thất bại, do Trời an bày cho mà thôi, lo lắng làm chi cho mệt trí.
Tuy nhiên, ta muốn thành đạt việc gì cũng phải cố gắng, bền chí, có kế hoạch và phối hợp hoàn cảnh thì mới
nên vậy.
Quẻ khuyên: Cố gắng chớ nản chí, có công mài sắc, có ngày nên kim, cứ cố sức mình, rồi cũng có ngày cũng
được hưởng công xứng đáng, lo gì. Cuộc đời là một trường thử thách của con người. Hay dở đều ở đó, chỉ sợ
không có tài trí, lo gì chẳng nên công. Cầu tài, cầu danh còn chậm. Đánh số hên xui không có lợi.

Số hên: 11, 33, 1, 3, 30, 10.

QUẺ SỐ 032 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Nhị – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm

Lạc chi cực hỉ, ưu tương chí,
Thiên thủy phân minh cát dữ hung.
Tài năng quang đại u chung ám,
Nhật lạc tây sơn phản chiếu trùng.

Sướng quá mức rồi nay sắp rầu,
Đông tây rõ rệt vui cùng sầu.
Nếu không sáng sủa thì u ám,
Trời lặn hướng tây còn sáng đâu!


LỜI BÀN
Điều kiện thuận lợi tới với ta thường không lâu, trái lại điều hoảnh nghịch ít khi ta thoát khỏi. Trời ở trên là tốt
nước ở dưới là hung. Người xin được quẻ này bị cái cảnh nghịch lai mà thuận thụ, bị co mà mong được duổi.
Hiện tại cuộc đời thực có vẻ đen tối nhưng lần về sau cũng sẻ được sáng sủa. Y như cái cảnh mặt trời chiếu ánh
vàng trên nền trời thành một lớp ráng vàng tuyệt đẹp.
Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm của mình, tiền tài không nên tin người, kinh
doanh nên giữ mức cũ mà đừng khuếch trương, nhứt là bệnh tật cần nên lưu ý mới tránh được đau thương đưa
đến. Bởi vì toàn thơ của quẻ không có một lời may mắn hay khuyên dạy điều tránh gì cả.
Quẻ dạy: Cẩn thận đề phòng mọi việc “Cực lạc sinh bi” Đó là chuyện thường tình của đời người. Chỉ nên ẩn
nhẫn và an phận cho qua lúc bỉ là hay. Cầu tài, cầu danh chẳng ra gì. Đánh số chẳng thông.

Số hên: 3, 2, 22, 33, 30, 20.


QUẺ SỐ 033 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Tam – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm


Dược quá ba đào tam ngũ lý,
Thùy tri lãng tỉnh hựu vô phong.
Hạnh mong trực tông thanh vạn lọ,
Dụng xả, hành tàng, chẳng phí công.


Mây độ ba đào đã vượt qua,
Gió êm sóng lặn khí ôn hòa.
Đường mây nhẹ bước ngay thang thái,
Ằt đạt thành, nào phí sức ta.


LỜI BÀN
Khổ chưa hết thì cam đã về, gió lặng sóng êm, tiến thẳng bước trên đường mây rộng thênh thang. Người xin
được quẻ này mọi việc đều cát lợi, khỏi lo buồn rầu.
Thơ quẻ cho hay, những việc không hay đã qua rồi, từ nay về sau được bình an vô sự, vận thời hanh thông.
Vậy, những việc cầu xin của bạn, dù có trở ngại gì đi nữa, cuối cùng sẽ thành đạt sở nguyện. Cầu tài lợi gia đạo,
hôn nhân, kinh doanh, viễn du, nhứt là thi cử sẽ thành công vinh quang.
Quẻ dạy: Tốt đẹp như gấm thêu hoa. Bây giờ là lúc “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. May mắn đến thì chẳng
còn lo, mà cũng chẳng phí sức. Thời không đến, thì như cảnh “lôi oanh tấn phúc bi?”. Cuộc đời hanh thông
đến rồi lo gì nữa. Cầu tài, cầu danh đều hanh thông. Đánh số hên xui đắc lợi.

Số hên: 3, 33, 30, 13, 23.

QUẺ SỐ 034 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Tứ- THƯỢNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm

Nguyệt khuyết hựu trùng viên,
Khô ghi sắc cánh tiên.
Nhất diều di thản lộ,
Kiều thủ vọng thanh thiên.

Trăng kia hết khuyết lại tròn,
Cây khô nầy lại xanh tròn xinh thay.
Đường đi quang quẻ ven mây,
Ngẩng đầu lên ngó, trời nầy xanh xanh.

LỜI BÀN
Vận hạn tạm thời vẫn còn kẹt, nhưng rốt cuộc vẫn được đạt phát, cuộc đời xinh đẹp như cây khô gặp được tiết
xuân, rừng rậm được khai hoang. Thật là một cảnh buồn gây ngạc nhiên không nhỏ cho mọi người. Song người
ta sống ở đời trọng điều nghĩa thì sẻ không lo người không biết đến mình.
Ý quẻ cho biết: Người cầu xin đang đến lúc thịnh, điều xui xẻo đều đã qua, việc sung sướng và hạnh phúc sắp
về người, bởi cảnh tình của người, như trăng khuyết lại tròn, cây khô nay lại mọc xanh tươi.
Vậy tất cả sự cầu xin của người ắt được toại nguyện như ý. Nhứt là cầu xin về thi cử và công danh ắt càng gặp
nhiều may mắn.
Quẻ dạy: Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Trăng có khi tròn khi khuyết, bèo cũng lúc hợp lúc tan thì
người cũng có lúc hẩm, lúc thái, đó là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Bây giờ là lúc gặp vận thái, lo gì chẳng
giàu sang, vinh hiển. Cầu được ước thấy. Đánh số tốt. Số hên: 3, 44, 4, 33, 40, 34.

QUẺ SỐ 035 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Ngũ – HẠ TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm

Hành lộ nan, hành lộ nan,
Kim nhật phương tri hành lộ nan.
Tiền trình quảng đại hà túc lự,
Miên lực kim triều độ thử than.

Đường đi khó, khó đường đi,
Đi đường mới biết những gì khó khăn.
Tương lai tốt, chớ băn khoăn,
Bờ này ráng sức, hãy cần vượt qua.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ mọi việc đình trệ, nhưng nhờ có định thức định lực, bạt thiệp san hà nên mới có ngày đáo bỉ ngạn
(qua bờ bên kia). Phàm những việc mưu tính đạt được thành đạt đều do ở người có chí. Không thể ngồi phởn
ron ăn chơi mà rồi công việc xong được. Đấy là cái nghĩa sâu xa, tế nhị, và quan thiết.
Quẻ dạy: Đường đi tuy khó, nhưng ta cố gắng vượt qua thì muôn sự khó cũng không thể nào cản bước chân ta.
Không đáng lo ở sự đường đi khó, mà chỉ đáng lo vì ta bị nhụt chí mà thôi.
Vậy sự cầu xin của người, ắt tránh được điều khó khăn, trắc trở, nhưng cần cố gắng vượt qua, thì sở cầu vẫn
được thành công toại nguyện.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ đợi và gắng sức vận thời chưa tới, băn khoăn làm gì? Chỉ nên tích đức, luyện tài chờ thời
đến thì mặc sức vẫy vùng. Cầu danh, cầu tài còn chậm. Đánh số chưa thông. Số hên: 5, 3, 33, 55, 30, 50, 35.


QUẺ SỐ 036 – Thiên Thủy Tụng – Động Hào Lục – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khảm

Xuân cảnh minh xuân sắc,
Xuân ý bàng thủy sinh.
Xuân thiên vô hạn hảo,
Háp khứ yên quỳnh lâm.

Cảnh xuân sáng, sắc xuân tươi,
Ý xuân đem lại cuộc đời lên hương.
Ngày xuân đẹp đẽ lạ thường,
Ta nên thết tiệc một trường hoan ca.


LỜI BÀN
Mùa xuân là vạn vật bắt đầu đổi mới. Con người được hưởng ngoạn gió xuân tươi mát, nói rằng: đẹp vô hạn,
tức là cố lẹ chí khí, biết thừa thời mà hành động.
Nói rằng phó yên Quỳnh Lâm, tức là nói kết quả tốt đẹp, phải tốt. Đó chính là tượng trưng cho cái cảnh thịnh
vượng chấn phát. Người xin được quẻ này thực hết sức phấn phát rồi vậy.
Quẻ cho biết rằng: Người cầu được quẻ này rất may mắn vô cùng. Cầu danh sẽ được lên chức, thi cử chắc đậu,
gia đạo bình an vui vẻ, tiền tài được vừa ý, hôn nhân tình duyên được hạnh phúc và vợ hiền chồng sang, kinh
doanh thì thuận lợi. Tóm lại thời vận được hanh thông, vạn sự như ý sở cầu.
Quẻ dạy: Vận thời lên hương. Cầu danh, cầu lợi dễ dàng, xuôi chèo mát mái. Tốt đẹp vô cùng. Đánh số hạp. Số
hên: 6, 3, 36, 66, 30, 33, 60.

Kiabaca.net tổng hợp các bài viết tra cứu quẻ Khổng Minh tại đây:

Quẻ Khổng Minh Thần Toán từ 01 – 012 (phần 1)

Quẻ Khổng Minh thần Toán từ 012- 024 (phần 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here