Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 013 – 024 (phần 2)

3
375

Kibaca.net tổng hợp 384 quẻ sách Khổng Minh Thần Toán được viết bởi Gia Cát Lượng Tiên Sinh. Admin sẽ chia thành 12 quẻ mỗi bài viết, tổng cộng có 32 bài để người đọc dễ tra thông tin quẻ. Mình đã hướng dẫn cách bốc quẻ Khổng Minh qua bài viết trước đó, nếu bạn chưa xem có thể xem lại. Sau khi gieo quẻ bạn có thể tra theo tên quẻ hoặc số quẻ qua loạt bài viết này, đây là các quẻ từ 013 đến 024 (phần 2).

Mẹo: Thứ tự từng hào sẽ động theo từ dưới lên trên từ hào 1 (hào nhất) đến hào 6 (hào lục).

QUẺ SỐ 013 Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Nhất | THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Thiên Hoả Đồng Nhân

Đắc ý nghi phung phụ,
Tiền trình khứ hữu duyên.
Lợi danh chung hữu vọng,
Tam ngũ nguyệt đoàn viên.

Công thành nghĩ lại chuyện xưa
“Ở thì ăn xổi” lọc lừa nên khi
Duyên may ắt gặp còn chi
Trăng tròn danh lợi định kỳ vàng son.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ: mưu việc ắt thành, mọi việc đều có duyên may. Kén vợ thì được vợ đẹp, tìm việc thì được y việc
hay. Trong cuộc trò chuyện, lập tức thành công, đấy mới gọi là người lành được trời giúp. Năm ba tháng ý nói
cái ngày tốt đẹp gần kề.
Quẻ này khá lắm. Cầu mưu việc gì chẳng hề lo ngại, nhất là cầu xin về duyên nợ và tài lộc, chắc chắn thành đạt
toại lòng. Nhưng một khi công thành rồi, nên nhớ lại cảnh cũ ngày xưa, mà đừng nên “ăn xổi ở thì” quên
những ngày cay đắng cũ, mà ăn ở sao cho phải đạo làm người mới được. Được như vậy, cảnh giàu sang, phú
quý sẽ được vững bền lâu.
Ý quẻ khuyên nên ăn ở đạo đức thì sẽ gặp duyên may. Tuy cũng cần chờ đợi khi trăng sáng tròn mới mong
thành.
Quẻ dạy: tốt, cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Thời vận đã đến lúc hanh thông. Chẳng còn lo gì lận đận về
sau nữa . Tuy nhiên cần giữ gìn lòng đạo đức, chớ theo phường “Có trăng rồi lại phụ đèn”. Cầu tài, cầu lợi
thông. Tính chuyện rủi may rất hạp. Số hên: 3, 11, 33, 13, 10, 30.

QUẺ SỐ 014 Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Nhị | HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Đỉnh phi khởi phong ba,
Cô chu yếu độ hà.
Xảo trung khước tàng chuyết,
Nhân sự chuyên tha là.

Nước đèo đổ động phong ba
Thuyền nan một mảnh giang hà muốn sang.
Khó khăn lắm chuyện nguy nan.
Không điểu xảo, cũng gian nan một chèo.


LỜI BÀN
Tránh dữ tìm lành, đó là thường tình của nhân thế. Nếu một ngày nào đó gặp phải biến cố, tất nhiên ta phải
khôn khéo tránh dữ tìm lành. Sống trong biến cố, chẳng phải mình ta tự cảm thấy bất an mà đến cả mọi người
cũng đều lo lắng giùm ta. Việc người lần lửa chứa cái ý khuyên răn sau đó.
Người xin được quẻ này không nên tránh gian hiểm, cần phải cố gắng chống chọi quyết liệt với nguy cảnh là
khác.
Người cầu xin được quẻ này, không được may mắn lắm. Phàm việc cầu mưu khó tránh điều trắc trở, nguy nan,
nhất là về việc xin sở làm càng khó lòng vừa ý.
Ý quẻ dạy rằng: Công việc cầu xin khó mà thành công, nếu cố mà làm sẽ gặp nguy nan và những điều gian
hiểm, nên bình tĩnh mà chờ thời thì tốt hơn.
Quẻ dạy: Xấu! Chớ tính toán. Gặp nhiều gian, mà chẳng nên công gì. Hoàn cảnh đang rắc rối. Cần ẩn nhẫn chờ
thời, thì tốt hơn hết. Cầu tài, Cầu danh chẳng thông. Tính chuyện may rủi lại càng đỡ hơn. Nếu chờ đợi xin quẻ
khác. Số hên: 10, 4, 44, 11, 40. Vì quẻ xấu, chớ nên tin tưởng lắm.

QUẺ SỐ 015 Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Tam | HẠ TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Ý tại nhân trung tín vị lai,
Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.
Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức,
Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại,
Cố nhân dịu viễn cách trùng quan.
Nhạn về tin báo mai vàng nở,
Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hạnh thông. Tuy vật song song
cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui. Người xin được quẻ này nên chờ đợi ít lâu, đừng nóng
lòng vội tiến.
Những sự cầu xin của bạn vẫn chưa chút tia sáng nào tất cả sự trông chờ vẫn còn nơi xa, nhưng bạn hãy chờ
một thời gian nữa sẽ được toại nguyện mai sau, như câu thứ tư, ba trong quẻ nói: “Nhạn báo Mai nở xuân sắp
về”.
Ý quẻ dạy: Chờ đợi và nhẫn nại thì tốt hơn, vì chờ tin, thì tin chưa lại, cố nhân vẫn còn lẩn quẩn nơi xa.
Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Công việc tính chưa tiện vì quý nhân, hay người bảo bọc còn ở xa thì làm sao giúp
bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt chỉ chờ vào mùa Thu, mùa Xuân, ắt đắt quả đạt thành. Biểu
tượng nhạn hay chim. Cầu tài chưa toại mấy. Số hên: 11, 50, 55, 5, 10.


QUẺ SỐ 016 – Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Tứ |TRUNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Tâm hòa đồng,
Sự hòa đồng.
Môn ngoại hảo thi công,
Giao gia sự hữu chung.

Việc nào việc nấy hiệp hòa
Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi,
Tin này tùy ở nữa trời,
Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang.


LỜI BÀN
Cùng hội cùng thuyền, cùng lòng cùng giúp, hễ ra khỏi cửa là có công, đó là cái tượng của quẻ này. Người xin
được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân, cũng chẳng nên duy ngã độc tôn, nếu không, thì đầu cọp đuôi rắn quyết
không thể có lợi lộc được.
Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Bởi quẻ đã cho người rất rõ, hiện nay
mọi việc đều được hòa hiệp, đàm tiếu chơi vui, nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Nếu cứ thong dong
tiến tới nữa, thì sẽ hạnh phúc cuộc đời.
Do những lời phán xét của quẻ, thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt
đẹp. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới.
Quẻ dạy: Thời sắp đến, Nên gắng sức ắt thành công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Cầu danh còn đợi dịp một
chúc. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.
Số hên: 60, 11, 16, 66, 10.


QUẺ SỐ 017 Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Ngũ – HẠ TRUNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Dục hành hoàn chỉ,
Bồi hồi bạt dĩ.
Tàng ngọc hoài châu,
Thốn tâm thiên lý.

Muốn đi sao lại ngập ngừng,
Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao,
Đã từng nuôi dưỡng chí cao,
Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui.

LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang, ta cần phải xét tín
cẩn thận mà tiến lui. Nếu ta không cẩn thận, liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống
vũng lầy, và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo, tự khí. Coi chừng đấy.
Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì, phải quyết chí một lòng tiến tới, nhất là đã nuôi mộng cao đẹp, thì càng
phải kiên quyết hơn, nếu không, công lao nữa chừng, và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả.
Vậy những việc mưu tính của mình, phải theo ý nguyện để tiến tới, ắt sẽ toại lòng, xưa có câu “Hữu chí cảnh
thành”.
Quẻ dạy: Chớ chần chừ, cứ tiến tới ắt thành công. Đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ của thành công, lo gì. Hơn
nữa, quẻ tốt chớ không xấu. Cầu tài, cầu danh, cần cố gắng. Số hên: 77, 7, 17, 11, 10.


QUẺ SỐ 018 Thiên Hỏa Đồng Nhân – Động Hào Lục | HẠ HẠ


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Tâm thích thích,
Khẩu thu thu.
Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu,
Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu.

Lòng xa xót, ý bơ thờ!
Than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai.
Suy tư đã lắm ưu hoài,
Chẳng ra manh mối lạc loài hư không.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non, chẳng có hành
động quả quyết, cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi.
Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Bởi
công việc quá rắc rối, nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang
lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng “Thế gian vô nan sự, chỉ sợ chí không
kiên”.
Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng, chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan
chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung “Có chí thì nên”. Cầu danh, cầu lợi còn xa. Tính chuyện rủi may
không hạp mấy. Số hên: 88, 8, 18, 11.

QUẺ SỐ 019 Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Nhất| TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

quẻ Thiên lôi vô vọng
Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng

Bất viễn bất cận,
Tự dị tự nan.
Đẳng nhàn nhất sự,
Vân trung tiếu khan.

Ý xa mà lại như gần,
Ý gần mà lại như gần như xa.
Dễ như mà lại khó hòa,
Trông mây cười nói khi mà tin sang.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ bất cứ nghi nan nào dù xa gần, dù khó dễ, thảy đều phải do chính ta chủ trương lấy. Song, nếu ta
chịu khó tìm hiểu cơ huyền của tạo hóa thì càng dễ dàng trong việc giải quyết công việc. Cười nói ngâm trong
mây ngụ ý nói lúc đắc thời đắc ý.
Những việc cầu xin ở đây, thấy dễ nhưng chẳng dễ, tưởng khó nhưng mà chẳng khó. Cần phải chờ dịp thuận
tiện thì mới thành tựu.
Vậy xin được quẻ này, phải tính toán cho kỹ về việc sở cầu và chờ đợi một thời gian nào đó, đừng quá vội vả
mà hư hại công việc đang cầu xin. Ý quẻ dạy rằng: Chờ đợi đến lúc thuận dịp sẽ thành, việc tuy dễ mà lại khó,
tuy khó mà lại dễ. Dễ khó, hay khó dể đều do tài mình và nơi hoàn cảnh thuận tiện đưa đẩy mà tạo nên.
Quẻ dạy: Do ở tài mình, và trí lực của mình. Cương cầu cũng vô ích, nếu ta không đủ tài. Quẻ không hoàn toàn
tốt, mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Xấu tốt, tùy ở hành động của ta. Cầu tài, cầu mưu tuy chậm, nhưng cố thì
thành. Số hên: 99, 9, 19, 10, 90.


QUẺ SỐ 020 – Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Nhị | – HẠ HẠ


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

Đào Lý tạ xuân phong,
Tây phi hựu hậu đông.
Gia trùng vô ý tự,
Thuyền tại lãng đào trung.

Đào Lý tạ, gió xuân đưa,
Đông Tây tản mác hương thừa hết vương.
Trong nhà không có chủ trương,
Như thuyền một mảnh tang thương ba đào.

LỜI BÀN
Quẻ này bói sự nghiệp bất lợi, bói bệnh tật bất định, bói hôn nhân vô hy vọng, bói ra đi bị ngăn trở, bói kiện
tụng lành ít dữ nhiều, đó là cái tượng thăng trầm thôi nổi, không tốt đẹp thanh thản gì. Người xin quẻ này phải
hết sức tu chính mới được.
Người cầu xin được quẻ này, nên phải cẩn thận công ăn việc làm. Và khó thành đạt toại nguyện trong những
việc cầu mưu. Bởi hoàn cảnh thời vận của bạn hiện đang như cây lý chào biệt gió xuân, như chiếc thuyền đang
gặp sóng gió. Vậy đã cho ta thấy rằng còn gì gọi là may mắn!
Hơn nữa thơ quẻ còn tả cảnh người thêm rằng: Trong nhà không chủ trương, bay chạy đông tây. Đó là ý nói
người sầu buồn và vất vả vô cùng vậy.
Quẻ dạy: Chớ tính toán vô ích thời chưa đến thì dù cho tài mấy, cũng như cá mắc cạn. “Bôn Ba Chẳng Qua
Thời Vận”. Suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, chờ dịp thuận lợi hãy hay. Cầu tài, cầu mưu đều bất thông. Không mấy
hạp cho việc tính chuyện may rủi. Vì quẻ quá xấu.

Số hên: 22, 2, 12, 32, 20.


QUẺ SỐ 021 – Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Tam | TRUNG TRUNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

Nhật thủy viễn nhất thủy,
Nhất sơn tuyền nhất sơn.
Thủy cùng sơn tận xứ,
Danh lợi bất vi nan.

Nước non non nước dặm ngàn,
Non càng quanh quất, nước càng mênh mông.
Đến nơi non nước tận cùng,
Công danh tài lợi hanh thông khó gì.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ trải khắp mọi gian hiểm mới có thể cáo thành. Tuyệt địa phùng sinh cuối cùng mới tới được thôn
đầy liễu, am hoa minh. Do đó, ta mới thấy rằng cùng khốn mới làm đẹp được ta, nhẩn nhục mới luyện được chí
cho ta.
Những việc cầu xin của bạn lúc bắt đầu ắt phải gian nan khổ cực. Song nếu là người dốc lòng bước tới, chung
quy sẽ được toại nguyện, chớ không đến nỗi làm cho người thất vọng đâu.
Bởi ý quẻ có mách người rằng: Đến nỗi non nước tận cùng, danh lợi ắt chẳng khó gì. Vậy lo chi bạn không
thắng lợi cuối cùng. Nhưng tôi khuyên bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng bước tới, đừng nửa đường nản chí, thành
công sẽ về với bạn.
Quẻ dạy: Cố gắng ắt đạt thành công. Cầu danh, tuy chưa thông buổi này, nhưng về sau ắt đạt, chỉ cần có chí
kiên nhẫn. Cầu tài hơi chậm. Tính chuyện rủi may có hạp 1 phần.

Số hên: 20, 21, 11, 22, 10.

QUẺ SỐ 022 – Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Tư | TRUNG TRUNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

Sự tương phù,
Tại bán đo.
Phiên phúc chung khả miên,
Phong ba nhất diêm vo.

Nửa đường được sự giúp nhau,
Đừng nên áy náy lo rầu làm chi.
Gió mưa tắc nẻo chẳng gì,
Ba đào êm lặng, vậy thì yên vui.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ bỉ thử tương trợ nhau, không có việc gì là không xong. Người chính nhân quân tử một lòng thành
kính cùng nhau tương thân tương trợ, không bao giờ có cái lo lật lọng trắng đen, điều gì cũng thuận buồm xuôi
gió, chén chú chén anh.
Ý quẻ cho hay rằng: Việc cầu xin của bạn, tuy chưa được toại nguyện tức khắc, nhưng dần dần sẽ thành công
tốt đẹp.
Như lời thơ quẻ nói: Nửa đường được quý nhân giúp đỡ, dù vấp phải những khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua
được, dù cho gặp gió mưa cũng chẳng sao, và rốt cuộc cũng không có sóng gió nổi dậy làm cản trở bước tiến
của ta. Vậy hãy cố gắng đến bến vinh quang.
Quẻ dạy: Có quý nhân hỗ trợ, lo gì chẳng nên công. Gặp gian nan buổi đầu sau sẽ hanh thông. Chỉ cần cố gắng
ắt đạt thành. Cầu danh, cầu tài có kẻ giúp. Chớ lo.

Số hên: 20, 22, 2, 12.

QUẺ SỐ 023 – Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Ngũ | THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

Hỉ, hỉ, hỉ,
Xuân phong nhập đào lý.
Bất dụng cưởng ưu tiên,
Nguyệt minh nhan thiên lý.

Vui thay ôi, lắm vui thay!
Xuân xanh Đào, Lý, đêm ngày hồng tươi.
Lo âu gì, cái nỗi đời,
Dặm ngàn trăng sáng một trời hoàng huy.


LỜI BÀN
Quẻ này chủ bỉ cực thái lai, từ chổ khốn quẩn trở về. Cố nhân từ ngoài xa muôn dặm đem hết tâm lực để giúp
ta, khiến mọi việc của ta đều được thuận lợi toại lòng. Như vậy thì là tất cả ta phải lo lắng buồn rầu, chỉ tổ khổ
thân ta mà thôi.
Người xin được quẻ này rất là tốt phước. Cầu gì được nấy, muôn việc như ý, nhứt là xin cầu về tình duyên cưới
gả, nhưng phải nhớ tu tâm tích đức thì mới nên sự nghiệp.
Quẻ dạy: Tốt đẹp vô cùng. Cầu được ước thấy. Sự hanh thông. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Hoàn cảnh
đang gặp đại vận hanh thông như cảnh phong vân gặp hội. Tính chuyện rủi may càng hạp hơn.

Số hên: 33, 22,
23, 3, 2.

QUẺ SỐ 024 – Thiên Lôi Vô Vọng – Động Hào Lục – HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn

Ý kiết kiết,
Tâm thích thích.
Yếu bình an,
Phòng xuất nhập.

Ý buồn biết tính gì đây,
Cho thêm xót dạ, cho khuây ý tình.
Muốn yên chớ có đăng trình,
Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay.

LỜI BÀN
Người xin được quẻ này hãy an tâm, an phận thủ kỷ, đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Buôn bán thì chớ có đấu
lưng cân nhẹ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi
nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, tất cả
công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận, nhứt là đi xa không tốt, và thận trọng đừng làm những chuyện xa
với sức mình, mà nên an phận chờ thời là tốt hơn.
Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Làm đâu hỏng đó. Đi xa còn gặp nguy. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ, tiền bạc
là khác. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. Chưa thuận dịp. Xấu lắm.

Số hên: 20, 44, 22, 4, 24.

Bạn có thể tra cứu các quẻ Khổng Minh Thần Toán từ 001-012 ở link trên.

3 COMMENTS

  1. Cần liên hệ Hỏi đáp
    Liên Hệ Chủ Đăng bài Ở đâu vậy, Không tìm thấy địa chỉ mail, face luôn.
    được Xin qua Mail mình nhé: anhlieu…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here