Quẻ Khổng Minh Thần Toán Từ 001 – 012 (phần 1)

0
450

Kibaca.net tổng hợp 384 quẻ sách Khổng Minh Thần Toán được viết bởi Gia Cát Lượng Tiên Sinh. Admin sẽ chia thành 12 quẻ mỗi bài viết, tổng cộng có 32 bài để người đọc dễ tra thông tin quẻ. Mình đã hướng dẫn cách bốc quẻ Khổng Minh qua bài viết trước đó, nếu bạn chưa xem có thể xem lại. Sau khi gieo quẻ bạn có thể tra theo tên quẻ hoặc số quẻ qua loạt bài viết này.

Mẹo: Thứ tự từng hào sẽ động theo từ dưới lên trên từ hào 1 (hào nhất) đến hào 6 (hào lục).

QUẺ SỐ 001 Bát Thuần Càn – Động Hào Nhất|| THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Quẻ bát thuần Càn

Thiên môn nhất quải bảng,
Dự định đoạt tiêu nhân.

Mã tô phường thảo địa,
Thu cao thính lọc minh.

Cửa trời treo bảng đề danh,
Càng treo giá ngọc, càng dành phẩm tiên.
Âm vang ngựa thét băng miền,
Cuối thu ồ ạt vẫn truyền tiếng nai.

LỜI BÀN:

Quẻ này chủ: Con Rồng hiện trên ruộng, rất lợi khi gặp người đại nhân quân tử. Được thì suốt ngày nơm nớp,
chiều tới thì lo lắng giữ gìn. Bởi thế nên lấy đó mà tự cường ở trên thì không kêu, ở dưới thì không lo. Thật là
Đại cát vậy.
Quẻ này cầu bất cứ việc gì cũng đều được may mắn, vì câu thứ ba tả rằng “Nay người xin cầu như con ngựa hí
ngoài đồng cỏ xanh tươi” và câu thứ tư còn thêm rằng “Cuối thu được nghe tiếng nay”. Cảnh thanh thản an
nhàn biết bao, vậy còn gì hơn nữa.
Ý quẻ muốn nói rằng: cầu xin việc gì đều toại nguyện. Buổi phú quý, vinh hoa ắt đến, và hoá rủi thành may, đó
là một quẻ đại cát, cầu danh cầu việc đắt thành vậy.
Hơn nữa, câu thứ nhất đã nói rất rõ rồi “Cửa trời treo bảng đề danh”, cầu danh, cầu mưu, cầu lợi đều đạt. Còn lo
gì nữa.
Số hên: 10, 11, 21, 31, 1. Nếu muốn đánh số hên, đều đạt thành mỹ mãn 1 quẻ tốt cho việc cầu lợi.

QUẺ SỐ 002 Bát Thuần Càn – Động Hào Nhị (Hào 2) | THƯỢNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Địa hữu thần,
Thậm uy nghiêm.
Hưng bang, phụ quốc,
Tôn chủ tà dân.

Đất này là đất có thần
Hữu cầu tất ứng, bội phần hiển linh,
Hưng bang Quốc phụ dân sanh,
Khuôn phù đức cả, thanh bình công cao.

LỜI BÀN:

Quẻ này chủ mưu vọng bất cứ một chuyện gì đều được thuận toại. Quan lại bói xem thì có cái vui thăng quan
tiến chức. Kẻ sĩ bói xem thì có cái mừng đạt được công danh. Kẻ muốn xem về tiến trình thì phúc lộc lâu dài.
Người muốn xem về sự nghiệp thì cơ sở vững bền. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có cầu tài thì vô vọng.
Quẻ này khá lắm, cầu mưu việc gì đều không trở ngại. Cầu tài có tiền, cầu công danh được lên chức, cầu duyên
nợ được toại lòng, nhưng phải tận tụy và thành tâm với việc cầu, đừng làm những đều trái với lương tâm.
Bởi vì ta đã hiểu rằng: Đức là tất cả, đức tạo nên hạnh phúc cho người. Cho nên quẻ chú ý khuyên nhủ người
nên tạo đức thêm dày, để được trọn việc sở cầu.
Căn cứ ý quẻ nói trên, sự cầu xin của người, hãy nén lòng góp sức người trong gia đình, đừng nản chí, ráng sức
tiến tới, thì sẽ giải quyết được vấn đề của người trông mong trong mai sau. Dẫu là quá tốt đẹp, mọi sự hanh
thông, chỉ hiềm cần cố gắng mới được. Chớ không phải việc dễ, mà chẳng cố.

Đánh số rất tốt. Số hên: 22, 20, 2, 32.

QUẺ SỐ 003 Bát Thuần Càn – Động Hào Tam | TRUNG BÌNH

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Tràng An hoa bất khả cập,
Xuân phong trung mã đề tật.
Cấp tảo gia tiên,
Sau nhiên sinh sắc.

Trường An hoa nở khó thay,
Gió xuân, vó ngựa, tràn đầy đường xa.
Thời lai, mệnh xấu sẽ qua,
Cành cây nở rộ sắc hoa trổ màu.


LỜI BÀN:
Có nếm được cái khó bậc nhất trong muôn khó mới là người thượng đại nhân. Người xin được quẻ này nên hết
sức tiến lên. Nếu chỉ ỷ thân cậy thế không lo hoạt động thì chẳng những không tiến mà còn thoái nữa là khác.
Những việc cầu xin của người. Như là bông hoa ở nơi kinh kỳ Trường An, thơm đẹp vô cùng mà lại ở nơi xa
xôi. Song chẳng sao cả, người chỉ nên tính toán kỹ lưỡng và nắm lấy cơ hội, rồi mau tiến tới thì sẽ thấy sáng lạn
và thành đạt trong việc cầu xin.
Ý quẻ nói: Việc cầu xin tuy còn xa xôi, nhưng ý đã định làm thì nên thực hành ngay đi, đừng chần chờ nữa ắt sẽ
lỡ dịp may. Vận may sắp đến cần đưa tay ra bắt lấy thì sẽ ắt thành.
Quẻ dạy: Làm ăn phải đi xa chổ khác. Mưu sự ở một chỗ chẳng thông, cần trì chí. Quẻ này nếu cầu tài chỉ có
thề đạt một nửa và phải gắng sức đi xa mới mong.

Số hên: 43, 13, 23, 33, 30, 3.

QUẺ SỐ 004 Bát Thuần Càn – Động Hào Tứ (hào thứ 4) | TRUNG BÌNH

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Xuân hoa kiều mỵ,
Bất cấm vũ đả phong nhiêu.
Thu cúc u phương,
Phản nại sương lăng tuyết ngạo.

Hoa Xuân khoe sắc màu tươi,
Nhưng không chịu nổi dập vùi gió mưa.
Cúc cô đơn, nở trễ mùa,
Tuyết sương dầu dãi vẫn thừa sắc hương.

LỜI BÀN:
Quẻ này chủ đại khí vãn thành, người có chí lớn muốn đắc ý phải lúc về già. Ví thử lúc thanh xuân đà đắc ý thì
rồi đây cũng như Cam La đời Tần, Vương Bột đời Đường mà thôi. Vũ đã phong nhiêu: gió đạp mưa vùi ý nói
gian nan lận đận cuộc đời phong trần như Cam và Vương.
Người cầu được quẻ này, muốn cầu xin việc gì, hãy nên hoãn lại, hãy dò dẫm tiến tới mới hay. Bởi như hoa
xuân rất tươi đẹp nhưng đâu chịu nổi mưa đùa gió tạt. Ngược lại hoa cúc tuy sanh trưởng trong mùa thu khí hậu
hàn lạnh mà vẫn thơm tươi, chẳng sợ tuyết sương gì cả. Vậy ý quẻ khuyên ta nên chờ thời, đừng nên quá nóng,
dù giàu sang hay công danh có muộn mấy đi nữa cũng đừng buồn, vì như hoa Cúc mùa Thu nở muộn mà vẫn
thơm tho, hương sắc tốt tươi, chờ đợi là tốt, nhứt là thay đổi chổ ở, nơi làm càng không nên nóng ruột.
Quẻ dạy: Nhẫn nhẫn! Bôn ba chẳng qua thời vận. Công danh tiền bạc như mây nổi giửa trời, hơi nào phải lụy.
Khương Tử Nha 80 tuổi mới nên danh, Cam La 12 tuổi đã nên phận, thì đã sao? Cầu tài nên chờ đợi. Chưa tốt
lắm.

Số hên: 44, 4, 14, 34, 24, 40.

QUẺ SỐ 005 Bát Thuần Càn – Động Hào Ngũ (hào 5)| Thượng Thượng


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Xuân sơn Chấn, Hạ phong Tốn,
Ngọa long khỏi, mãnh hổ kinh.
Phong vân hội họp,
Cứu tế thương sinh.

Xuân Lôi chấn, Hạ giao hòa,
Rồng nằm thức dậy, giỡn già trên mây,
Cọp kia thấy sợ chạy ngay,
Gió mây hội họp dịp may cứu người.


LỜI BÀN:
Quẻ này chủ đợi thời hãy hành động, Người xin được quẻ này nên chờ nuôi tinh thần để chờ dịp thần phân phát,
nhất thiết chớ khinh cử vọng động để đến nổi chịu hại. Thuận theo thì khá, ngược lại ắt mệt đó.
Quẻ này tốt lắm. Vận thời sắp đến lúc hanh thông, vì đã đến lúc thuận theo thiên thời. Bởi quẻ nói: Mùa Xuân
có sấm động, mùa hạ có gió đông, đó là hiện tượng của trời đất giao thái, thì con Rồng ắt đến lúc tung hoành
trong mây, mà Cọp dữ kia cũng phải kinh sợ, và khi gió mây tụ họp càng là lúc đắc chí của Rồng. Hơn nữa,
Rồng là tượng trưng cho thần oai cao thượng, thanh bình an vui. Cho nên người cầu xin được quẻ này, sở cầu
mưu ắt được toại nguyện.
Tuy nhiên, thời vận hanh thông cần phải chờ có cơ duyên, như câu chót trong quẻ nói “gió mây hội họp, mới là
dịp may thành đạt” vậy.
Quẻ dạy: Cầu tài, cầu danh thì tốt nhất, nếu cần chờ ngày Dần, ngày Thìn thì đẹp hơn. Vì quẻ có biểu tượng
Rồng và Cọp. Đánh số nên lấy con nầy làm căn bản. Tốt lắm.

Số hên: 5, 15, 25, 35, 50, 55.QUẺ SỐ 006 – TRUNG HẠ | Bát Thuần Càn – Động Hào Lục (hào 6)

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Càn

Phi huyền phi ảo,
Phi thiên phi thâm.
Nhất cá diệu đạo,
Trước ý sưu tầm.

Không huyền chẳng ảo cũng không sâu,
Việc tính cầu xin từ khởi đầu.
Có dốc lòng đi, nên khéo léo,
Dò tìm hay dở tránh âu sầu.

LỜI BÀN:
Tưởng rằng điều khó hiểu ai ngờ đã tìm ra. Lâu nay không biết chỉ tại ít để ý tới việc đời, không nghiên cứu kỹ
sự vật đó thôi. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên đi tìm tìm lấy cái đạo huyền diệu cho cuộc sống của mình. Thực ra
thì cái diệu đạo chẳng ở đâu xa, chỉ là sự giác ngộ của mình đó thôi.
Người cầu xin được quẻ này nên lưu tâm về việc đã định cầm mưu và phải tính toán kỹ lưỡng từ đầu, bởi trong
quẻ câu thứ nhất nói rất là tế nhị. Hơn nữa, ta muốn thành đạt theo ý nguyện thì càng nên khéo léo và dò dẫm
từng bước tiến, chớ quá nóng nảy gây những điều không hay.
Ý quẻ muốn khuyên nhủ ta thận trọng, cân nhắc trong mọi công việc nhất là việc đang tính làm ăn tiểu tâm
nghiên cứu chu đáo, rồi hãy tiến tới thì mới mong thành đạt. Sách có câu “Dục tốc bất đạt” vậy.
Quẻ vừa phải. Cầu tài không mấy lợi. Cầu danh phải cố gắng, may ra mới mong thành đạt. Nhẫn Nhẫn. Việc
đánh số, cầu hên xuôi, ít thuận lợi. Thận trọng. Số hên: 16, 26, 36, 6, 60, 66.

QUẺ SỐ 007 – Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất – TRUNG BÌNH


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Quẻ Thiên Trạch Lý

Quân tu ngộ, vật ngộ nghi,
Hữu bình lộ, nhiệm khu trì.
Tùy thời biến,
Kiện kiện hàm nghi.

Tỉnh đi, chớ quá hoài nghi,
Con đường bằng thẳng, có gì bận tâm.
Tùy cơ ứng biến công thành,
Rồi đây muôn sự đem lành với ta.


LỜI BÀN
Nhân tình đen bạc, thế thái nhạt nồng.
Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động, rồi tùy cơ ứng biến, thì cũng có thể gọi là người tuấn
kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm.
Quẻ này cho hay sự cầu xin của người, như đi con đường bằng thẳng. Chớ nên nghi ngờ, và hãy nên tiến tới
chẳng có gì trở ngại đâu. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo, đừng làm
những gì trái với lương tâm, thì sự cầu xin của người ắt được công thành.
Nên uyển chuyển, tùy thời, tùy thế, mà hành động mới mong thành đạt. Làm như tánh người quân tử. �Quân tử
tánh như thủy năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hành, nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như
nước, thì chui chỗ nào cũng lọt. Cầu tài cứ tiến tới. Cầu danh cứ hành động. Số hên: 70, 7, 17, 27, 77, 37.

QUẺ SỐ 008 – Thiên Trạch Lý Động Hào Nhất – TRUNG BÌNH

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Hổ luyến cao sơn biệt hữu cơ,
Chứng nhân mục hạ thượng vô nghi.
Nhạn lai liều lượng hoàng hoa phát,
Thử tế thanh danh đế kỳ.

Cọp kia luyến núi ắt mưu cơ,
Mục hạ người ta vẫn ý ngờ,
Nhạn đến, hoa hoàng đầy phát nở,
Thanh danh vang dội khắp kinh đô.


LỜI BÀN
Đã từ lâu đành chịu nhục trong cảnh bi, nhưng ý vẫn lặng xét thời cơ để hành động. Rồi đây một sớm vạn đến,
tự nhiên hanh thông. Người xin được quẻ này, nên nhớ kỹ điều này: nhất thiết mọi mưu vọng đều phải đợi đến
lúc cúc vàng đua nở (tức mùa thu).
Theo bài thơ của quẻ cho rằng: Sự cầu mưu của người hiện giờ, còn có sự trở ngại và chưa được thuận lợi lắm
như trong quẻ câu thứ hai nói, người ta chưa tin tưởng nơi mình và ang nghi ngờ việc làm của ta. Nên phải chờ
một thời gian nữa đến lúc nhạn về bóng nở thì khi ấy mới thành đạt ý muốn.
Ý quẻ nói rằng: nên nhẫn nại mà chờ đợi nhạn đến hoa nỡ, lúc đó hành động thì mới có kết quả và thu hoạch
mỹ mãn vậy.
Quẻ dạy: Dục tốc thì bất thông chờ mùa thu, vì mùa thu là mùa chim nhạn bay về nam. Cầu tài chỉ thông một
nửa . Nên lấy biểu tượng cọp và nhạn làm tượng trưng mà cầu may rủi. Số hên: 38, 28, 8, 18, 80, 88.

QUẺ SỐ 009 – Thiên Trạch Lý – Động Hào Tam| TRUNG THƯỢNG


Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Quý khách tương phùng cánh khả kỳ,
Đình tiên kho mộc phượng lai nghi.
Hảo tương đoàn sự tòng trường sự,
Hữu thính bàn nhân thuyết thị phi.

Tương phùng khách quý nẻo đường mai,
Trước ngõ cây khô phụng trổ tài.
Tà vọng đứng nghe làm việc thiện,
Theo người phải trái sẽ ương tai.


LỜI BÀN
Có người đề bạt, mọi việc đều toại lòng, ngoài hẳn ý liệu của mình. Tuy nhiên, nếu không có tu nhân tích đức
thì quyết không thể có cái hy vọng đó được. Bởi thế, người quân tử bói được quẻ này thì nên, nhưng đứa tiểu
nhân bói được quẻ này thì hung.
Theo ý quẻ nói, người cầu xin được quẻ này, thì hoàn cảnh sắp gặp may, mà chỉ còn một thời gian rất ngắn thôi.
Nhưng ý quẻ cũng khuyên nhủ rằng đừng nghe theo những lời tà vọng, mà phải tu tâm, tích đức thì mới tốt
lành.
Quẻ dạy: Gần gặp lúc “Thới lai phong tống” rồi đó không cần phải lo âu, buồn khổ làm gì. Thời đến như cây
sắt trổ bông! Chỉ hiềm phải giữ lòng ngay thật mới mong có kết quả tốt đẹp. Cầu tài sắp vượng. Cầu danh sắp
được thông. Có thể tính chuyện hên xuôi. Số hên: 99, 9, 19, 29, 90.

QUẺ SỐ 010 Thiên Trạch Lý – Động Hào Tứ – THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Liêu lệ chinh hồng độc xuất quan,
Cao phi vũ dục cánh nhan nhan.
Nam chinh bắc tiến, hỏa gia tranh đấu,
Triều vân mộ vũ, ân giao hữu nhạt.

Cô hồng xuất chúng vút bay cao,
Phấn khởi nương mây chí khí hào.
Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại,
Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.

LỜI BÀN
Công danh phú quý, có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Trái
lại, nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân, hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc
mà trục bánh xe ở nam vậy.
Quẻ này tốt lắm, thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn, nhưng là kẻ có
tài, nên nay lại được xuất chúng. Có thể bay cao chơi xa, tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Phủ
khứ thái lai đấy.
Nhưng có điều hãy nên lưu ý, theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn,như trong câu thơ thứ 3 nói:
Hướng bắc đường xa tin sẽ lại, đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.
Quẻ dạy: Cầu mưu, cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Biểu tượng chim: chim
Hồng.

Số hên: 1, 10, 100, 11, 21, 31.


QUẺ SỐ 011 Thiên Trạch Lý Động Hào Ngũ | THƯỢNG THƯỢNG

Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Vô tung diệc vô tích,
Viễn cận quan nạn mịch.
Bình địa khởi phong ba,
Tự tiêu hoàn thành khap.

Lưng treo đao kiếm thanh cao.
Bước vào cung điện lạy chào đế vương,
Đảm đương công việc phi thường,
Trăm ngàn rèn luyện, đường đời mới nên.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ có cái lo chết chóc tan thương, cái buồn khóc lóc bi ai. Mọi việc đều bất lợi, có danh mà không có
thực. Đã thế mà còn những tai biến phi thường. Người xin được quẻ này cần biết giới căn lúc nào cũng lo tu tâm
để mong giải bớt tai họa.
Ý quẻ cho hay rằng hiện hoàn cảnh của con người, lưng treo đao kiếm nghĩa là có quyền cao đó, và ra vào cửa
cổng. Nhưng muốn thành đạt sự nghiệp cần trải qua trăm ngàn rèn luyện thử thách nữa mới nên.
Như vậy sự cầu xin của người. Trong giai đoạn này chỉ có tiếng mà chưa có miếng. Nếu muốn thành đạt được
sở cầu phải cố gắng trên đường đời thì mới mong.
Tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt, tuy ở giai đoạn vinh sang, nhưng chưa có quyền thực lực. Cần cố gắng ra sức và
rèn luyện tri thức, may ra mới có tương lai hơn bây giờ. Tính chuyện may rủi khá hạp. Cầu danh, cầu lợi và tình
duyên đều tốt.

Số hên: 1, 10, 11, 21.

QUẺ SỐ 012 Thiên Trạch Lý – Động Hào Lục (hào 6)| HẠ HẠ

Ngoại Quái: Càn (thiên)
Nội Quái: Đoài (trạch)


Thần ảm ảm,
Ỷ du du.
Thu khước tuyên,
Mạc hạ câu.


Phần buồn ý lại sầu.
Còn biết làm gì đâu.
Ta hãy rút dây mất.
Cá nào mà thả câu.


LỜI BÀN
Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa, và tránh chuyện thị phi. Nếu
không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi, hối thì đã muộn.
Theo ý quẻ nói, hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm, chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu,
nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn, nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng
lợi gì.
Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi
chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Biểu tượng lả cá. Chỉ cầu may chút thôi.

Số hên: 10, 11, 22, 2, 12, 20.

Kibaca.net sẽ tổng hợp dần 384 quẻ Khổng Minh Thần Toán tại mục Kinh Dịch quý vị có thể xem thêm các bài viết thông qua link đã gắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here