Mẹo Xem Nhanh 64 Quẻ Bát Quái Thuộc Cung Nào và Ngũ Hành Gì

0
390

Chúng ta đã biết Kinh Dịch dùng 8 quẻ bát quái đơn để làm ký hiệu biểu thị cho vạn vật, sau khi được Chu Văn Vương chồng 8 quẻ đơn lên thành 64 quẻ kép, chúng ta có 8 gia đình quẻ mỗi gia đình quẻ có 8 quẻ và chung ngũ hành. Bài viết này KIBACA.NET sẽ hướng dẫn bạn cách biết quẻ thuộc gia đình quẻ nào và ngũ hành gì nhanh nhất mà không cần phải học thuộc lòng. Trong chuỗi bài viết tự học kinh dịch.

Phương pháp này rất hữu ích cho những ai đang trong từng bước học kinh dịch lục hào.

1. Kiến thức cần biết về 8 quẻ Bát Quái

Bạn cần nắm kiến thức cơ bản về Bát Quái như sau:

– Ngũ hành của 8 quẻ đơn bát quái:

+ Càn (Trời) thuộc ngũ hành Kim

+ Khảm (Nước) thuộc ngũ hành Thuỷ

+ Cấn (Núi) thuộc ngũ hành Thổ

+ Chấn (Sấm) thuộc ngũ hành Mộc

+ Tốn (Gió) thuộc ngũ hành Mộc

+ Ly (Lửa) thuộc ngũ hành Hoả

+ Khôn (Đất) thuộc ngũ hành Thổ

– Quá trình vận hành của 8 quẻ gốc hay còn gọi là quẻ bát thuần (quẻ trên và dưới giống nhau), từ 8 quẻ gốc này động (hào âm biến thành dương và ngược lại) lần lượt theo thứ tự sẽ tạo ra 8 quẻ thuộc 1 gia đình quẻ và có chung ngũ hành với quẻ gốc. Quá trình biến động của 1 quẻ như sau:

+ Từ quẻ gốc động hào 1 sẽ được 1 quẻ mới thứ 1.

+ Từ quẻ mới thứ 1 động hào 2 sẽ tạo ra quẻ thứ 2.

+ Từ quẻ mới thứ 2 động hào 3 sẽ được quẻ thứ 3

+ Từ quẻ mới thứ 3 động hào 4 sẽ được quẻ thứ 4

+ Từ quẻ mới thứ 4 động hào 5 sẽ được quẻ thứ 5

+ Từ quẻ mới thứ 5 động hào 4 (không động tiếp hào 6 vì trong dịch hào 6 là hào trời, rồng. Có câu nổi tiến trong kinh dịch là “kháng long hữu hối” có thể hiểu chống lại trời ắt có hối hận) sẽ được quẻ thứ 6. Nếu động đến đây thì quẻ này được gọi là là quẻ Du Hồn

+ Từ quẻ mới thứ 6 động cả 3 hào 1, 2, 3 tạo thành quẻ thứ 7. Nếu động đến bước này, gọi là quẻ Quy Hồn.

Bạn có thể xem ảnh về gia đình quẻ của quẻ Càn sau đễ dễ hình dung, 8 quẻ này đều mang ngũ hành của quẻ gốc là KIM:

Tám quẻ thuộc cung Càn (quẻ thuộc gia đình quẻ Càn)

2. Mẹo xem 64 quẻ thuộc ngũ hành nào và gia đình quẻ gì?

Đây là phần quan trọng nhất bài viết vì phương pháp này là mẹo để bạn không cần phải học thuộc lòng 64 quẻ thuộc ngũ hành gì và hào thế – ứng ở vị trí nào trong quẻ. Khi đã nắm bắt quá trình vận hành của 1 quẻ từ quẻ bát thuần bạn chỉ cần cho quẻ động theo thứ tự đã nói trên đến lúc quẻ giống với quẻ thuần thì dừng lại cách làm như sau.

Để xác định nhanh quẻ thuộc gia đình quẻ nào bạn chỉ cần muốn biết cho quẻ lên bàn tay, 3 ngón tay bàn tay trái là 3 quẻ ngoại, 3 ngón tay bàn tay phải là quẻ nội. Ngón được duỗi ra là hào dương, co lại là hào âm.

Ví dụ: chúng ta muốn biết quẻ phong hỏa gia nhân thuộc cung nào thì sẽ làm như sau:

Bước 1: An quẻ phong hỏa gia nhân trên tay như thế này:

Quẻ Phong Hoả Gia Nhân

Bước 2 động hào 1 sẽ tạo thành quẻ phong sơn tiệm

quẻ phong sơn tiệm
quẻ phong sơn tiệm

Bước 3: Tiếp theo động hào thứ 2 từ quẻ phong sơn tiệm ta được quẻ thuần tốn.

Khi gặp được quẻ bát thuần thì dừng lại, nên quẻ phong hoả gia nhân sẽ thuộc ngũ hành Mộc vì thuộc cung Tốn. Do động đến hào 2 thì được quẻ bát thuần nên thế ở vị thí hào 2, Ứng ở hào 4.

Quẻ bát thuần Tốn

3. Mẹo biết hào nào là hào Thế hoặc Ứng

Bằng cách đã hướng dẫn ở trên bạn có thể dễ dàng biết vị trí hào Thế Ứng. Cần lưu ý hào Thế và Ứng sẽ ở vị trí tương hợp với nhau trong quẻ nội và quẻ ngoại. Ví dụ như hào Thế ở hào 1 (quẻ nội) thì hào Ứng sẽ ở vị trí hào 4 (quẻ ngoại), Thế ở hào 2 thì Ứng ở 5, Thế 3 thì Ứng 6 và ngược lại. Mẹo như sau:
– Nếu quẻ bát thuần thì lúc nào hào thế cũng ở vị trí hào 6 và Ứng ở vị trí hào 3

– Khi bạn dùng phương pháp động trên bàn tay, nếu động đến lần thứ mấy và tạo được quẻ bát thuần thì hào Thế ở hào đó. Ví dụ quẻ phong hỏa gia nhân ví dụ bên trên mình động đến hào 2 thì hào 2 là hào Thế – Ứng là hào 5.

– Riêng chỉ có quẻ nào động đến bước cuối cùng (tức là động cả 3 hào 1, 2, 3) thì Thế sẽ ở vị trí hào 3 – Ứng 6.

Bài viết dựa trên kinh nghiệm thự tế admin Kibaca.net học hỏi được, nên chia sẽ với quý anh em muốn học kinh dịch lục hào nhưng cảm thấy khá phức tạp và khó học. Học dịch bạn có thể nhớ 1 điểm mấu chốt còn lại có thể suy ra từ điểm mấu chốt ấy thì rất đỡ công học thuộc lòng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here