Mệnh đề quan hệ và bài tập

0
1008

Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề bổ sung thêm thông tin cho câu, làm nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ. Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu với đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ.

Đại từ quan hệ tóm tắt

 • who (Dùng diễn tả người – chủ ngữ)
  The woman who works in the hospital is my neighbor.
 • whom (Dùng diễn tả người – Tân ngữ)
  My cousins, one of whom is a teacher, live in England.
 • whose (Dùng diễn tả sự sở hữu)
  The man whose Nike was stolen went to the police station.
 • that (Dùng diễn tả vật – mệnh đề quan hệ xác định)
  I’m selling the computer that I bought in the U.S.
 • which (dùng diễn tả vật – Mệnh đề quan hệ không xác định )
  I’m selling this computer, which has a 250-GB hard drive, for $500.

Trạng từ quan hệ

 • when (Diễn tả thời gian)
  My favorite season is fall, when all the leaves change color.
 • where (Diễn tả địa điểm)
  I visited the neighborhood where I grew up
 • why (Diễn tả lý do)
  Do you know the reason why the stores are closed today?

So sánh câu có mệnh đề quan hệ và câu không có mệnh đề quan hệ

Ví dụ không có mệnh đề quan hệ

 • Yesterday I met a man. He works in the bank
 • I bought a cell phone. It has internet access.
 • There’s the restaurant. I ate at that restaurant last night.

Bây giờ thêm mệnh đề quan hệ

 • Yesterday I met a man who works in the bank
 • I bought a cell phone that has internet access.
 • There’s the restaurant where I ate last night.

Khi không dùng mệnh đề quan hệ thì câu sẽ ngắn, đôi khi mang đến cảm giác cụt ngủn. Nên bạn có thể dùng mệnh đề quan hệ khi cần thiết giúp câu diễn đạt mạch lạc hơn.

Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ xác định thêm thông tin cần thiết để câu hoàn chỉnh.

Mệnh đề quan hệ không xác định bổ sung thêm thông tin cho câu. Không có nó câu vẫn hoàn chỉnh.

Muốn biết nó là mệnh đề quan hệ xác định hay không xác định thì chỉ cần lấy nó ra khỏi câu. Nếu nghĩa của câu không thay đổi thì là mệnh đề quan hệ không xác định. Nếu nghĩa câu thay đổi hoặc không hoàn chỉnh thì đó là mệnh đề quan hệ xác định.

Ví dụ:

My brother, who lives in Da Lat, is an engineer.

Nếu bạn bỏ “who lives in Da Lat” thì câu vẫn có nghĩa như cũ.

My brother is an engineer.

Kết luận: câu trên là mệnh đề quan hệ không xác định.

Bây giờ, các bạn hãy xem tiếp một ví dụ:

That’s the student who failed English class three times.

Nếu chúng ta bỏ đi mệnh đề “who failed English class three times”. Thì câu còn “ That’s the student”. Lúc này, câu đã hoàn toàn thay đổi nghĩa, bạn hoàn toàn không biết “student” đó như thế nào nữa.

Thêm một cách để nhớ là người ta thường dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ không xác định.

Dùng WHICH hay THAT?

Dùng which cho mệnh đề quan hệ không xác định và dùng dấu phẩy trước nó.

Dùng that cho mệnh đề quan hệ xác định và đừng dùng dấu phẩy trước nó.

 • The bananas that I bought on Monday are rotten.
 • The bananas, which I bought on Monday, are rotten.

Trong câu đầu tiên, rất có thể chúng ta có hai loại chuối.

 • Older bananas that I bought on Monday (Một loại chuối chúng ta mua vào thứ hai)
 • Newer bananas that I bought on Wednesday (Một loại chuối chúng ta mua vào thứ tư)

…and that only the first bananas are rotten, but the second bananas are not rotten.

Và chỉ có loại chuối chúng ta mua vào hôm thứ hai là bị hư (rotten)

In the second case, all the bananas in the house were bought on Monday, and they are all rotten.

Trong câu ví dụ thứ hai, tất cả chuối có trong nhà đều được mua vào hôm thứ hai và chúng đều hư rồi.

Một số ví dụ khác:

 • I read all the books that I borrowed from the library.
 • Không có mệnh đề chỉ còn lại: I read all the books.
  (Câu trở nên khó hiểu, vì không biết đang nói đến những quyển sách nào.)
 • The new Stephen King book, which I borrowed from the library, is very good.
 • Không có mệnh đề và còn lại: The new Stephen King book is very good. (Câu vẫn hoàn chỉnh. Phần mệnh đề chỉ được thêm vào để cung cấp thêm thông tin chi tiết).

Bài tập đang được bổ sung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here