Home Cảm Âm Sáo Trúc

Cảm Âm Sáo Trúc

Cảm âm Sáo Trúc Chuẩn có thể dùng cho Piano hoặc Guitar. Dùng cho từng tông sáo khác nhau, nên bạn cần có sáo phù hợp với cảm âm bài hát.