Cách nhớ thì hiện tại đơn tiếng Anh

0
1136

Trong bài viết này, bạn sẽ biết qua những cách giúp bạn nhớ thì hiện tại đơn và cách dùng trong nhiều trường hợp.

Cách dùng thì hiện tại đơn:

Diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý.

Ex: The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây)

2. Diễn tả hành động ở tương lai. Cách dùng này áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.

Ex: The train leaves Saigon at 11.30 and arrives in Hanoi at 17 (Xe lửa sẽ rời Sài Gòn vào lúc 11.30 và đến Hà Nội vào lúc 17 giờ.)

3. Diễn tả thói quen, hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại

Ex: I get up at 6 every morning. (Sáng nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ)

4. Nhận thức, cảm giác hoặc tình trạng ở hiện tại

Do you see that girl over there?

Cách nhớ thì hiện tại đơn

1. Nhân cách hóa thì hiện tại đơn

Bạn có thể tạo ra cảm xúc và suy nghĩ về thì hiện tại đơn như một người có tính cách khá nghiêm túc. Làm gì cũng theo thời khóa biểu, lịch trình,…

2. Bạn có thể viết một bài thơ về cách dùng thì hiện tại đơn cho dễ nhớ

Để nhớ thì hiện tại đơn
Cùng nhau điểm lại thật trơn cách dùng
Chân lý, sự thật luôn dùng
Kế là sự việc lịch trình đã lên
Tiếp theo diễn tả thói quen
Cuối cùng cảm xúc ở ngay lúc này.

Bài thơ hơi “củ chuối” một chút nhưng nó có thể giúp bạn dễ nhớ hơn.

Dù là cách nhớ nào thì bạn cũng cần phải nắm được bản chất của nó. Hãy đọc và suy ngẫm, việc học thuộc lòng sẽ không giúp bạn ứng dụng linh hoạt được.

Ví dụ nếu nhận ra bản chất của thì hiện tại đơn là dùng diễn tả những sự việc ở hiện tại, khả năng xảy ra cao, chân lý,… thì khi bạn học mệnh đề wish, mệnh đề IF thì bạn cũng thấy thì hiện tại đơn xuất hiện ở loại 0.

Ví dụ: If you heat water to 100 C, it boils. (Nếu bạn làm nóng nước đến 100 C, nó sẽ sôi). Điều này diễn tả một sự thật hiển nhiên.

>> Xem tiếp Cấu trúc thì hiện tại đơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here